English version of this page

Ledige stillingar ved Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet i Oslo er blant dei største i Europa. Vi har som mål å vere blant dei leiande juristmiljøa i Norden, og ha enkelte spissmiljø som hevdar seg i europeisk toppklasse.

Vitskapelege stillingar

Teknisk-administrative stillingar

Stilling som vitskapeleg assistent

Ledige vit.ass.-stillingar vert lyste ut på fakultetet i mai og desember kvart år for det komande semesteret. Andre studentstillingar vert lyste ut gjennom heile året.

Ledige student- og vit.ass stillingar på Senter for menneskerettar

Ingen ledige student- eller vit.ass. stillingar ved Senter for menneskerettar.