2 stillinger som vitenskapelig assistenter i 20% stilling tilknyttet prosjekt for domsreferater fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen ved SMR

Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) har i flere tiår utarbeidet domstolreferater på norsk fra Den europeiske menneskerettighetesdomstolen (EMD) i Strasbourg. Senteret har et langvarig samarbeid med stiftelsen Lovdata om dette prosjektet. Vi publiserer et måndelig nyhetsbrev "EMD-bulletin" med domstolsreferater og oversikt over de siste viktigste avgjørelser fra domstolen. 

Om senteret

Senter for menneskerettigheter (SMR) er Norges fremste menneskerettsfaglige miljø med en sterk internasjonal posisjon. Senteret er en fast enhet ved Det juridiske fakultet og har ca 27  medarbeidere.Senter for menneskerettigheter (SMR) er Norges fremste menneskerettsfaglige miljø med en sterk internasjonal posisjon. Senteret er en fast enhet ved Det juridiske fakultet og har ca 27  medarbeidere.

Om EMD-prosjektet og stillingen

Vi søker etter to vitenskapelige assistenter i 20% stilling med tilknytning til EMD-prosjektet. Prosjektet ledes av en seniorforsker, og vil i år og neste år bestå av 3 vitenskapelige assistenter. Arbeidet vil bestå i å skrive korte sammendrag på norsk av engelske og franske avgjørelser avsagt av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Kun prinsipielle avgjørelser refereres. Sammendragene legges ut og distribueres på senterets og Lovdatas nettsider.

 

Prosjektet har pågått i mange år, og bevilgning til prosjektet årlig. Tilsettingen er midlertidig ut året i første omgang, men forutsatt fortsatt finansiering kan den forlenges slik at samlet tilsettingsperiode er inntil 24 måneder. Stillingene passer særlig godt for studenter som planlegger å skrive masteroppgave med et menneskerettslig tema.

Krav til søkeren:

 • Kunnskaper om internasjonale menneskerettigheter, med spesielt fokus på rettspraksis fra den europeiske menneskerettighetsdomstolen.
 • Det er ønskelig at kandidaten har avsluttet 3. studieår på masterstudiet i rettsvitenskap.
 • Prioritet vil bli gitt til studenter som i løpet av ansettelsesperioden ønsker å skrive masteroppgave om temaer knyttet til menneskerettigheter.
 • Meget god skriftlig fremstillingsevne på norsk.
 • Meget gode engelskkunnskaper.
 • Gode franskkunnskaper er en fordel.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt, med fokus på gode samarbeidsevner og evne til å utføre oppgaver selvstendig.

Vi tilbyr

 • Avlønning for vitenskapelig assistent (stillingskode 1019) i lønnstrinn 35 (eller tilsvarende kronebeløp for Akademikerne) 362 800 kr per år tilsvarende 100% stilling. Hver av de to tilsettingene er 20%.
 • Fleksibel arbeidstid, dog ønskelig med en fast arbeidsdag per uke.
 • Arbeidsplass med PC for utøvelse av arbeidet som vil kunne disponeres som leseplass i full tid.
 • Mulighet for deltakelse i SMRs aktiviteter og fagmiljø.
 • Et hyggelig og stimulerende internasjonalt orientert arbeidsmiljø.
 • Stilling i en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA)

Søknaden skal inneholde

 • Kortfattet søknadsbrev.
 • CV.
 • Karakterutskrift.
 • Kopier av vitnemål og attester.

 

Søknaden skal sendes til Norsk senter for menneskerettigheter til applications@nchr.uio.no

Vennligst oppgi i emnefeltet: "Vitenskapelig assistent EMD". Vedlagte dokumenter skal være i pdf-format, evt doc(x)-, odf- eller rtf-format.

 

I samsvar med Universitetet i Oslos personalpolitikk ønsker vi alle kvalifiserte søknader velkommen, uavhengig av kjønn, etnisitet, funksjonshemming osv.

 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 

Aktuelle kandidater kalles inn til intervju. Vi tar sikte på at tilsettingsprosessen er gjennomført i februar. Alle søkere får skriftlig beskjed så snart prosessen er gjennomført.

 

Kontaktinformasjon

For spørsmål knyttet til stillingen, kontakt fagansvarlig, Jan Helgesen, epost j.e.helgesen@nchr.uio.no eller telefon 91 11 61 02. Eventuelle tekniske spørsmål vedrørende søknaden kan sendes til applications@nchr.uio.no.

 

Søknadsfrist: 16.02.20.

 

Starttidspunkt: Tiltredelse snarest eller etter avtale.

Publisert 28. jan. 2020 14:05 - Sist endret 29. jan. 2020 09:17