3 stillinger som vitenskapelig assistenter

3 stillinger som vitenskapelig assistenter i 20% stilling tilknyttet prosjekt for domsreferater fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen ved Norsk senter for menneskerettigheter. 

Søknadsfrist: 15. januar 2021.

Om senteret

Senter for menneskerettigheter (SMR) er Norges fremste menneskerettsfaglige miljø med en sterk internasjonal posisjon. Senteret er en fast enhet ved Det juridiske fakultet og har ca 27  medarbeidere.

Om prosjektet og stillingen

SMR har i flere tiår utarbeidet domstolsreferater på norsk fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg. Senteret har et langvarig samarbeid med stiftelsen Lovdata om dette prosjektet. Vi publiserer et månedlig nyhetsbrev «EMD-bulletin» med domstolsreferater og oversikt over de siste og viktigste avgjørelser fra domstolen.

 

Vi søker etter vitenskapelige assistenter i 20% stilling med tilknytning til EMD-prosjektet. Prosjektet ledes av en seniorforsker, og har for tiden 3 vitenskapelige assistenter. Arbeidet vil bestå i å skrive korte sammendrag på norsk av engelske og franske avgjørelser avsagt av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Kun prinsipielle avgjørelser refereres. Sammendragene legges ut og distribueres på senterets og Lovdatas nettsider.

 

Prosjektet har pågått i mange år, og bevilgning til prosjektet årlig. Tilsettingen er midlertidig ut året i første omgang, men forutsatt fortsatt finansiering kan den forlenges slik at samlet tilsettingsperiode er inntil 24 måneder. Stillingene passer særlig godt for studenter som planlegger å skrive masteroppgave med et menneskerettslig tema.

 

Krav til søkeren:

 • Kunnskaper om internasjonale menneskerettigheter, med spesielt fokus på rettspraksis fra den europeiske menneskerettighetsdomstolen.
 • Det er ønskelig at kandidaten har avsluttet 3. studieår på masterstudiet i rettsvitenskap.
 • Prioritet vil bli gitt til studenter som i løpet av ansettelsesperioden ønsker å skrive masteroppgave om temaer knyttet til menneskerettigheter.
 • Meget god skriftlig fremstillingsevne på norsk.
 • Meget gode engelskkunnskaper.
 • Gode franskkunnskaper er en fordel.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt, med fokus på gode samarbeidsevner og evne til å utføre oppgaver selvstendig.

 

Vi tilbyr

 • Avlønning for vitenskapelig assistent (stillingskode 1019) som for 100% stilling tilsvarer kr. er 364 400,- per år. Hver av tilsettingene er 20% stilling.
 • Fleksibel arbeidstid, dog ønskelig med en fast arbeidsdag per uke.
 • Arbeidsplass med PC for utøvelse av arbeidet. Plassen kan evt disponeres som studentleseplass.
 • Mulighet for deltakelse i SMRs aktiviteter og fagmiljø.
 • Et hyggelig og stimulerende internasjonalt orientert arbeidsmiljø.
 • Stilling i en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA)

 

Søknaden skal inneholde

 • Kortfattet søknadsbrev.
 • CV.
 • Karakterutskrift.
 • Kopier av vitnemål og attester.

 

Søknaden skal sendes til Norsk senter for menneskerettigheter til applications@nchr.uio.no

Vennligst oppgi i emnefeltet: "Vitenskapelig assistent EMD". Vedlagte dokumenter skal være i pdf-format, evt doc(x)-, odf- eller rtf-format.

 

I samsvar med Universitetet i Oslos personalpolitikk ønsker vi alle kvalifiserte søknader velkommen, uavhengig av kjønn, etnisitet, funksjonshemming osv.

 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 

Aktuelle kandidater kalles inn til intervju. Vi tar sikte på at tilsettingsprosessen er gjennomført i februar. Alle søkere får skriftlig beskjed så snart prosessen er gjennomført.

 

Kontaktinformasjon

For spørsmål knyttet til stillingen, kontakt fagansvarlig, Jan Helgesen, epost j.e.helgesen@nchr.uio.no eller telefon 91 11 61 02. Evt tekniske spørsmål vedrørende søknaden kan sendes til applications@nchr.uio.no.

 

Søknadsfrist: 15.01.2021

 

Starttidspunkt: Tiltredelse 01.03.21, eventuelt etter avtale.

Publisert 16. des. 2020 13:39 - Sist endret 8. jan. 2021 11:36