Innkallinger og referater - Side 3

Publisert 20. mai 2011 11:03

Styret kalles med dette inn til styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) 26.05.11 kl.0915-1200.

Sted: Seminarrommet, 2. etasje i Cort Adelersgate 30.

 

Publisert 21. mars 2011 19:16

Styret kalles med dette inn til ekstraordinært styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) 28.03.11 kl.1400-1700.

Sted: Seminarrommet, 2. etasje i Cort Adelersgate 30.

 

Publisert 11. mars 2011 10:20

Styret kalles med dette inn til styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) 17.03.11 kl.0915-1200. Sted: Seminarrommet, 2. etasje i Cort Adelersgate 30.

 

Publisert 11. mars 2011 10:01

Referat fra styremøte ved Norsk senter for menneskerettigheter 27.01.11 kl.0915-1020.

Publisert 19. jan. 2011 10:37

Styret kalles med dette inn til styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) 27.01.11 kl.0915-1100.

Sted: Seminarrommet, 2. etasje i Cort Adelersgate 30.

 

Publisert 27. okt. 2010 15:47

Styret kalles med dette inn til styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) 16.12.10 kl.0915-1200.

Sted: Seminarrommet, 2. etasje i Cort Adelersgate 30.

 

Publisert 17. sep. 2010 11:45

Styret kalles med dette inn til styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) 21.10.10 kl.0915-1100.

Sted: Seminarrommet, 2. etasje i Cort Adelersgate 30.

Styremøtet vil innledes/avsluttes med en orientering av mer faglig art om en av SMRs aktiviteter.  

Publisert 7. mai 2010 15:15

Styret for Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) kalles med dette inn til møte 02.09 2010 kl. 1015 - 1200 Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29 (hjørnet Parkveien/Wergelandsveien) i møterom ”Kverneland”. Enkel bevertning.

Styret er invitert til lanseringen av ”årboken 2010 Menneskerettigheter i Norge” kl.0815-1000 samme sted som ovenfor. Mer info  

Publisert 29. apr. 2010 15:16

Styret kalles med dette inn til styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) 06.05.10 kl.0915-1200.

Sted: Seminarrommet, 2. etasje i Cort Adelersgate 30.  

Muntlig orientering ved Dekan fra Det juridiske fakultet Styremøtet åpner med at dekan Hans Petter Graver orienterer kort om fakultetets planer/tanker om styrking av rettsvitenskapelig MR-kompetanse.  

Publisert 11. mars 2010 17:28

Styret kalles med dette inn til styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) 18.03.10 kl.0915-1200.

Sted: Seminarrommet, 2. etasje i Cort Adelersgate 30.