Innkallinger og referater - Side 3

Publisert 7. mai 2010 15:15

Styret for Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) kalles med dette inn til møte 02.09 2010 kl. 1015 - 1200 Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29 (hjørnet Parkveien/Wergelandsveien) i møterom ”Kverneland”. Enkel bevertning.

Styret er invitert til lanseringen av ”årboken 2010 Menneskerettigheter i Norge” kl.0815-1000 samme sted som ovenfor. Mer info  

Publisert 29. apr. 2010 15:16

Styret kalles med dette inn til styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) 06.05.10 kl.0915-1200.

Sted: Seminarrommet, 2. etasje i Cort Adelersgate 30.  

Muntlig orientering ved Dekan fra Det juridiske fakultet Styremøtet åpner med at dekan Hans Petter Graver orienterer kort om fakultetets planer/tanker om styrking av rettsvitenskapelig MR-kompetanse.