Tidligere SMR-programmer som nå er avsluttet

Publisert 7. okt. 2013 10:45

I 2005 signerte Norsk senter for menneskerettar ein samarbeidsavtale med Den internasjonale straffedomstolen – ICC – og inntil april 2012 vore ein sentral partner i Legal Tools-prosjektet til domstolen.

Publisert 1. des. 2010 09:56

Kina-autonomiprogrammet var eit forskingsprogram som fokuserte på realiseringa av minoritetsrettar i Kina. Implementeringa av Kinas regionale autonomisystem, i eit komparativt perspektiv med tilsvarande system i Noreg,  blir forska på både i Kina og Noreg. Aktivitetane i programmet omfatta akademiske avhandlingar, konferansar, seminar og undervisning. Sjå også engelske side 

Stab

Leiar Yong Zhou

Førsteamanuensis Maria Lundberg

Publisert 12. jan. 2010 12:46

Sør-Afrikaprogrammet, koordinert av SMR og finansiert av Den norske ambassaden i Pretoria, var aktivt i åra 1998-2010.

I løpet av denne tida støtta programmet ei rekkje organisasjonar og institusjonar som arbeidde med å sikre menneskerettar og byggje demokrati i Sør-Afrika og i heile regionen.