Kina-Autonomiprogrammet

Kina-autonomiprogrammet var eit forskingsprogram som fokuserte på realiseringa av minoritetsrettar i Kina. Implementeringa av Kinas regionale autonomisystem, i eit komparativt perspektiv med tilsvarande system i Noreg,  blir forska på både i Kina og Noreg. Aktivitetane i programmet omfatta akademiske avhandlingar, konferansar, seminar og undervisning. Sjå også engelske side 

Stab

Leiar Yong Zhou

Førsteamanuensis Maria Lundberg

Publisert 1. des. 2010 09:56 - Sist endret 21. des. 2020 15:18