ICC Legal Tools Programmet

I 2005 signerte Norsk senter for menneskerettar ein samarbeidsavtale med Den internasjonale straffedomstolen – ICC – og inntil april 2012 vore ein sentral partner i Legal Tools-prosjektet til domstolen.

Den internasjonale straffedomstolen i Haag

Hovudsida for ICC Legal Tools er på engelsk.

Det viktigaste målet er å bidra til at brukarar både i og utanfor domstolen har tilgang til tenester som er nødvendige når ein skal etablere rettslege dokument knytt til ulike straffeprosessar. Det kan dreie seg om folkemord, ugjerningar mot menneskja og ugjerningar i krig. 

Kontakt

 

Publisert 7. okt. 2013 10:45 - Sist endret 21. des. 2020 15:18