Programmet for sosioøkonomiske rettar – SERP

Programmet,  som til dagleg bleii kalla SERP, blei etablert i juni 2009 med mål å støtte forsking, argumentasjon og utdanning knytt til desse rettane, både nasjonal og internasjonalt.

 

I løpet av dei siste to tiåra har økonomiske, sosiale og kulturelle rettar fått større merksemd og blitt stadig viktigare. Trass i dette er både systembasert fattigdom og diskriminering framleis svært utbredt. Utfordringane er enorme, og det er eit konstant behov for å undersøkje korleis desse rettane best kan bli trygga.

Programmet bygde vidare på dei lange tradisjonane som finst ved Senter for menneskerettar, for å forske på og formidle kor viktige dei økonomiske, sosiale og kulturelle rettane er.

 

 

Publisert 6. nov. 2009 17:45 - Sist endret 17. juni 2016 07:14