Kinaprogrammet

Kinaprogrammet ved Norsk senter for menneskerettar har som formål å bidra til å styrke arbeidet med internasjonale  menneskerettsstandardar i Kina.

Hovudsida for Kinaprogrammet er på engelsk.

Kinaprogrammet støtter aktivitetar som kan hjelpe utviklinga, forståinga  og gjennomføringa av internasjonale standardar på menneskerettar i Kina. Langsiktig engasjement og nært samarbeid med kinesiske akademiske partnerar har vært ein hjørnestein  i vårt arbeid i Kina gjennom 14 år.

Den største vekta av arbeidet ligg på forskingssamarbeid, undervisning og rådgiving. I tillegg arrangerer programmet seminar, kurs og briefingar for å styrke kunnskapen om menneskerettar i Kina og kinesiske samfunnsforhold her heime i Noreg.

Kinaprogrammet ved Norsk senter for menneskerettar har eksistert sidan 1997.

Ønskjer du å lese meir om Kina? Se våre ressurssider.

Kontakt

Aktiviteter

Publisert 6. nov. 2009 16:57 - Sist endret 21. des. 2020 15:19