Forskningssamarbeid med kinesiske institusjoner

Støtte til forskning på menneskerettigheter i Kina er et viktig satsningsområde da den både bygger kompetanse og bidrar til samfunnsutvikling.

I Kina blir akademikere og forskere ofte konsultert i politiske reformprosesser. De har en viktig stemme i den pågående samfunnsdebatten  og er sentrale aktører i utviklingen av det kinesiske samfunnet.

Kinaprogrammet har hatt forskningssamarbeid med sentrale miljøer i Kina på temaer som arbeidstakeres rettigheter og ikke-diskriminering i arbeidslivet, kvinners rettigheter, minoritetsrettigheter, religionsfrihet og offentlighetslov.

Mer informasjon om utvalgte forskningsprosjekter:

  • Støtte til flerfaglig forskning på menneskerettigheter i Kina
  • Kinaprogrammets brosjyre, publisert ved 10-års jubileumet i 2007, gir en oversikt over forskningsprosjekt i perioden 1997-2007
  • Gjesteforskeropphold i Norge og Hong Kong.
Publisert 22. nov. 2010 13:31 - Sist endret 15. jan. 2019 10:47