Kompetansebygging i Norge

Kinaprogrammet har som oppgave å bidra til økt kompetanse i Norge på menneskerettigheter i Kina og kinesiske samfunnsforhold.

En god forståelse av forholdene i Kina er viktig for å skape en informert og nyansert debatt. God kjennskap til menneskerettigheter i Kina er en forutsetning om man ønsker å gå inn i samarbeid og dialog med kinesiske partnere.

Kinaprogrammet henter ofte inn kinesiske og internasjonale eksperter til seminarer og forelesninger om menneskerettigheter, reform- og samfunnsutvikling i Kina. Programmets egne ansatte har også stor kompetanse på Kinaspørsmål og foreleser for embetsverk, statlige institusjoner, offentlig forvaltning, akademikere, studenter, organisasjoner og andre som ønsker å lære mer om Kina.

Her finner du en oversikt over:
• Publikasjoner
• Seminarer
• Informasjon om støtte til norske masterstudenter

Publisert 22. nov. 2010 13:31 - Sist endret 8. okt. 2013 13:48