Utdanningsprosjekter i Kina

En av Kinaprogrammets sentrale satsningsområder er støtte til akademikere og forskere i Kina. De fleste prosjekter fokuserer derfor på forskning og utdanning i internasjonale menneskerettigheter .

Målet er å bygge kompetanse blant lærere ved kinesiske universiteter slik at de kan sette opp kurs i internasjonale menneskerettigheter for egne studenter. På bakgrunn av oppfølging av tidligere deltakere på våre kurs vet vi at det har blitt startet opp kurs i internasjonale menneskerettigheter (på bachelor- og mastergrads nivå ) ved over 60 universiteter de siste ni år.

Muligheten til å studere og forske på menneskerettigheter ved kinesiske universiteter bidrar til at akademikere, jurister og advokater får kunnskapen til å påvirke gjennomføringen av menneskerettigheter i Kina.

Utvalgte aktiviteter:
• Siden 2001 har Programmet organisert 1-2 årlige kurs i internasjonale menneskerettigheter for jurister og lærere ved kinesiske universitet
• Oversettelse av sentrale bokverk om menneskerettigheter til kinesisk, deriblant den første kinesiske læreboken om internasjonale menneskerettigheter på kinesisk
• Nettverksmøter for akademikere involvert i utdanning og undervisning av internasjonale menneskerettigheter i Kina
• Årlig grunnkurs i internasjonale menneskerettigheter ved Senter for menneskerettigheter i Oslo. Her deltar kinesiske representanter fra ulike statlige institusjoner som deltar i menneskerettighetsdialogen mellom Norge og Kina

 

Publisert 22. nov. 2010 13:31 - Sist endret 11. des. 2013 10:49