Indonesia-programmet

Indonesia-programmet arbeider for å styrke kunnskap og kompetanse om menneskerettar i Indonesia.

Hovudsida for Indonesia-programmet er på engelsk.

Indonesia-programmet driv fleire ulike menneskerettsprosjekt i Indonesia. Programmet samarbeider med statlege institusjonar, akademia og frivillige organisasjonar. Kapasitetsbygging er eit viktig element i dei fleste prosjekta. Arbeidsområda til programmet er:

  • Menneskerettsundervisning ved indonesiske universitet
  • Menneskerettar og militæret
  • Rettstatsproblematikk
  • Religions- og livssynsfridom
  • Menneskerettar og næringsliv

 

Kontakt

Publisert 6. nov. 2009 17:24 - Sist endret 21. des. 2020 15:20