Elisabeth Perioli Bjørnstøl

Bilde av Elisabeth Perioli Bjørnstøl
English version of this page
Telefon +47 22842074
Brukernavn
Besøksadresse Kristian August gate 17 Domus Juridica 7.etg 0164 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St Olavs plass 0130 OSLO

Ansvarlig for Internasjonal avdeling ved SMR sine prosjekter på likhet og ikke-diskriminering.

-2007-nå: Lokal tillitsvalgt på juridisk fakultet for Forskerforbundet (pause 2010-2015 pga utenlandsopphold)

-2007-nå: Medlem i tilsettingsrådet ved juridisk fakultet  (pause 2010-2015 pga utenlandsopphold)

 

 

Emneord: Menneskerettigheter, Likhet, Ikke-diskriminering, Nedsatt funksjonsevne, Kina

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Bjørnstøl, Elisabeth Perioli (2017). Human Rights Protection of Norwegian People with Disabilities. Presentation at conference on Human Rights Protection of People with Disabilities at Vreijie University.
 • Bjørnstøl, Elisabeth Perioli (2017). Menneskerettigheter i Kina. Presentasjon for Amnesty Norge.
 • Bjørnstøl, Elisabeth Perioli (2017). NCHR International Cooperation with the Oslo Police on Investigative Interviewing. Presentation at Symposium on Investigative Interviewing and technology.
 • Bjørnstøl, Elisabeth Perioli (2017, 10. april). Nordmenn lærer kinesere om alternativer til tortur. [Internett].  NRK.
 • Bjørnstøl, Elisabeth Perioli (2010). Kina og menneskerettigheter (China and Human Rights), Presentation to Folk og Forsvar.
 • Bjørnstøl, Elisabeth Perioli (2010). Kina og menneskerettigheter (Human Rights and China), presentation for Landinfo.
 • Bjørnstøl, Elisabeth Perioli (2010). Menneskerettigheter i Kina (Human Rights in China). Presentation at seminar on China at the Norwegian Ministry of Finance.
 • Bjørnstøl, Elisabeth Perioli (2010). Menneskerettighetssituasjonen i Kina (The Human Rights Situation in China), Presentation for the parliamentary group of the Norwegian Christian Democratic Party.
 • Bjørnstøl, Elisabeth Perioli (2009). Menneskerettigheter i Kina (2 timer). Forelesning for Foreningen Norge-Kina.
 • Bjørnstøl, Elisabeth Perioli (2009). Norwegian Human Rights Programmes in China, the CCPL Rights Talk, The University of Hong Kong.
 • Bjørnstøl, Elisabeth Perioli (2009). Utdanning i menneskerettigheter i Kina. Kina og vi.  ISSN 0806-9573.  2
 • Bjørnstøl, Elisabeth Perioli (2008, 29. september). Søkelys på Kinas funksjonshemmede. [Internett].  Forskning.no.
 • Bjørnstøl, Elisabeth Perioli (2008). Å arbeide med menneskerettigheter i Kina.
 • Bjørnstøl, Elisabeth Perioli (2006). Human Rights in China: Academic approaches.
 • Bjørnstøl, Elisabeth Perioli (2006). Menneskerettigheter i Kina.
 • Bjørnstøl, Elisabeth Perioli (2005). Human Rights Based Development Policies for Minorities.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 25. apr. 2008 11:11 - Sist endret 18. nov. 2019 15:08