Elisabeth Perioli Bjørnstøl

Seniorrådgiver - Internasjonal avdeling
Bilde av Elisabeth Perioli Bjørnstøl
English version of this page
Telefon +47 22842074
Brukernavn
Besøksadresse Kristian August gate 17 Domus Juridica 7.etg 0164 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St Olavs plass 0130 Oslo

Introduksjon

Elisabeth Bjørnstøl er Seniorrådgiver ved Internasjonal avdeling på Norsk senter for menneskerettigheter. Bjørnstøl leder avdelingens arbeid på temaområdet Inkluderende samfunn: Likhet og ikke-diskriminering

Bjørnstøl har en Master i International Studies and Diplomacy fra School of Oriental and African Studies (SOAS) i London med spesialisering på menneskerettigheter. Hun har en cand.mag i statsvitenskap, antropologi og mandarin fra Universitetet i Oslo. Hun har også studert mandarin kinesisk i to år ved Fudan universitetet i Shanghai. Før hun begynte hos SMR jobbet hun for det irske senteret for menneskerettigheter. På SMR har hun tidligere hatt ansvar for prosjekter på menneskerettighetsutdanning, strafferett, diskriminering, kvinners rettigheter, vold i nære relasjoner og nedsatt funksjonsevne. Bjørnstøl har jobbet med menneskerettighetsprosjekter i Kina i en årrekke, og drev SMR sitt Beijing kontor fra 2010-2015.

Ansvarsområder

Likhet og ikke-diskriminering

Medlem av

 • Lokal tillitsvalgt for Forskerforbundet på juridisk fakultet
 • Medlem i ansettelsesrådet på juridisk fakultet
 • Medlem i valgkomiteen til Forskerforbundets styre på UIO
 • Vararepresentant for teknisk-administrativt ansatte til fakultetsstyret på juridisk fakultet, UIO

Akademiske interesser

Menneskerettighetsutdanning, likhet og ikke-diskriminering, kjønn og menneskerettigheter, bærekraftig utvikling, sårbare grupper og klimaendringer
 

 

 

Emneord: Menneskerettighetsutdanning, Ikke-diskriminering, bærekraftig utvikling, Diskriminerings- og likestillingsrett, Menneskerettigheter

Publikasjoner

 • Bjørnstøl, Elisabeth Perioli (2009). Human Rights Law Education in China. Web Journal of Current Legal Issues. ISSN 1360-1326. 1.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bjørnstøl, Elisabeth Perioli (2017). Nordmenn lærer kinesere om alternativer til tortur. [Internett]. NRK.
 • Bjørnstøl, Elisabeth Perioli (2017). Human Rights Protection of Norwegian People with Disabilities. Presentation at conference on Human Rights Protection of People with Disabilities at Vreijie University.
 • Bjørnstøl, Elisabeth Perioli (2017). Menneskerettigheter i Kina. Presentasjon for Amnesty Norge.
 • Bjørnstøl, Elisabeth Perioli (2017). NCHR International Cooperation with the Oslo Police on Investigative Interviewing. Presentation at Symposium on Investigative Interviewing and technology.
 • Bjørnstøl, Elisabeth Perioli (2010). Kina og menneskerettigheter (Human Rights and China), presentation for Landinfo.
 • Bjørnstøl, Elisabeth Perioli (2010). Menneskerettighetssituasjonen i Kina (The Human Rights Situation in China), Presentation for the parliamentary group of the Norwegian Christian Democratic Party.
 • Bjørnstøl, Elisabeth Perioli (2010). Kina og menneskerettigheter (China and Human Rights), Presentation to Folk og Forsvar.
 • Bjørnstøl, Elisabeth Perioli (2010). Menneskerettigheter i Kina (Human Rights in China). Presentation at seminar on China at the Norwegian Ministry of Finance.
 • Bjørnstøl, Elisabeth Perioli (2009). Utdanning i menneskerettigheter i Kina. Kina og vi. ISSN 0806-9573. 2.
 • Bjørnstøl, Elisabeth Perioli (2009). Norwegian Human Rights Programmes in China, the CCPL Rights Talk, The University of Hong Kong.
 • Bjørnstøl, Elisabeth Perioli (2009). Menneskerettigheter i Kina (2 timer). Forelesning for Foreningen Norge-Kina.
 • Bjørnstøl, Elisabeth Perioli (2008). Søkelys på Kinas funksjonshemmede. [Internett]. Forskning.no.
 • Bjørnstøl, Elisabeth Perioli (2008). Å arbeide med menneskerettigheter i Kina.
 • Bjørnstøl, Elisabeth Perioli (2006). Menneskerettigheter i Kina.
 • Bjørnstøl, Elisabeth Perioli (2006). Human Rights in China: Academic approaches.
 • Bjørnstøl, Elisabeth Perioli (2005). Human Rights Based Development Policies for Minorities. Autonomiprogrammet.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 25. apr. 2008 11:11 - Sist endret 4. apr. 2022 23:17