Elisabeth Bjørnstøl

Ansvarlig for SMRs tematiske satsning på likhet og ikke-diskriminering/ Ansvarlig for SMRs arbeid med rettstat og rettssikkerhet i Kina


Bakgrunn

Studerte kinesisk ved Fudan Universitetet i Shanghai 1995-1997. Bachelor i kinastudier fra universitetet i Oslo og mastergrad fra School of Oriental and African Studies (SOAS) med spesialisering i internasjonal juss, internasjonale relasjoner og kinesisk utenrikspolitikk.


Har arbeidet ved EU-China Human Rights Network, Irish Centre for Human Rights. Var rådgiver 2004-2016 for SMRs tidligere Kinaprogram med hovedansvar for menneskerettighetsutdanning og rettssikkerhetsprosjekter. Var gjesteforsker ved Institute of Law, Chinese Academy of Social Sciences (CASS) i 2006 og 2010. Drev SMRs Beijing kontor 2010-2015. Siden 2017, leder Bjørnstøl SMRs tematiske satsning på likhet og ikke-diskriminering. Hun er også ansvarlig for SMRs arbeid med rettstat og rettssikkerhet i Kina.

Lokal tillitsvalgt (juridisk fakultet), Forskerforbundet UIO

 

 

Emneord: Kina, Menneskerettigheter, Menneskerettigheter i Kina, Likhet, Ikke-diskriminering, rettssikkerhet

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Bjørnstøl, Elisabeth Perioli (2017). Human Rights Protection of Norwegian People with Disabilities. Presentation at conference on Human Rights Protection of People with Disabilities at Vreijie University.
 • Bjørnstøl, Elisabeth Perioli (2017). Menneskerettigheter i Kina. Presentasjon for Amnesty Norge.
 • Bjørnstøl, Elisabeth Perioli (2017). NCHR International Cooperation with the Oslo Police on Investigative Interviewing. Presentation at Symposium on Investigative Interviewing and technology.
 • Bjørnstøl, Elisabeth Perioli (2017, 10. april). Nordmenn lærer kinesere om alternativer til tortur. [Internett].  NRK.
 • Bjørnstøl, Elisabeth Perioli (2010). Kina og menneskerettigheter (China and Human Rights), Presentation to Folk og Forsvar.
 • Bjørnstøl, Elisabeth Perioli (2010). Kina og menneskerettigheter (Human Rights and China), presentation for Landinfo.
 • Bjørnstøl, Elisabeth Perioli (2010). Menneskerettigheter i Kina (Human Rights in China). Presentation at seminar on China at the Norwegian Ministry of Finance.
 • Bjørnstøl, Elisabeth Perioli (2010). Menneskerettighetssituasjonen i Kina (The Human Rights Situation in China), Presentation for the parliamentary group of the Norwegian Christian Democratic Party.
 • Bjørnstøl, Elisabeth Perioli (2009). Menneskerettigheter i Kina (2 timer). Forelesning for Foreningen Norge-Kina.
 • Bjørnstøl, Elisabeth Perioli (2009). Norwegian Human Rights Programmes in China, the CCPL Rights Talk, The University of Hong Kong.
 • Bjørnstøl, Elisabeth Perioli (2009). Utdanning i menneskerettigheter i Kina. Kina og vi.  ISSN 0806-9573.  2
 • Bjørnstøl, Elisabeth Perioli (2008, 29. september). Søkelys på Kinas funksjonshemmede. [Internett].  Forskning.no.
 • Bjørnstøl, Elisabeth Perioli (2008). Å arbeide med menneskerettigheter i Kina.
 • Bjørnstøl, Elisabeth Perioli (2006). Human Rights in China: Academic approaches.
 • Bjørnstøl, Elisabeth Perioli (2006). Menneskerettigheter i Kina.
 • Bjørnstøl, Elisabeth Perioli (2005). Human Rights Based Development Policies for Minorities.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 25. apr. 2008 11:11 - Sist endret 22. mai 2017 11:22