Jennie Holck-Clausen

Seniorrådgiver - Internasjonal avdeling
Bilde av Jennie Holck-Clausen
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Kristian August gate 17 Domus Juridica 7.etg 0164 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St Olavs plass 0130 Oslo

Introduksjon

Jennie Holck-Clausen er Seniorrådgiver ved Internasjonal avdeling på Norsk senter for menneskerettigheter. Hun jobber med prosjekter under Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihet, med særlig fokus på Legitimate Limitations-prosjekter i Brasil, Nigeria og Georgia; og buddhisme og menneskerettigheter i Sri Lanka. Hun er også involvert i SMR's arbeid rundt kjønn og menneskerettigheter i Kina.

Hun har en Master of Laws (LL.M.) i International Human Rights Law fra Lund Universitet. Før hun begynte hos SMR jobbet hun for Det Europeiske Wergelandssenteret, med ansvar for prosjekter om demokratisk medborgerskap og menneskerettighetsutdanning i vestlige Balkan, samt prosjekter med lærere og skoleledelse i nordiske land som fokuserte på forebygging av hatefulle ytringer, diskriminering, voldelig ekstremisme og radikalisering. Hun har også jobber ved Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law.

Ansvarsområder

  • Menneskerettighetsutdanning
  • Tros- og livssynsfrihet
  • Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihet
  • Kjønn og menneskerettigheter
  • Ikkediskriminering

Bakgrunn (utvalgt)

  • 2016 – 2021, Seniorrådgiver, European Wergeland Centre, Oslo, Norway
  • 2005 – 2015, Project Manager, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law, Lund, Sweden 
  • Master of Laws (LL.M.) in International Human Rights Law from Lund University, Sweden

Akademiske interesser

Tros- og livssynsfrihet, ikkediskriminering; kjønn og menneskerettigheter, Bærekraftig utvikling, Motvirking av hatefulle ytringer, ekstremisme og radikalisering; Menneskerettighetsutdanning, demokratisk medborgerskap.
 

Emneord: Equality and Non-Discrimination, Freedom of Religion or Belief (FoRB), Buddhism and Human Rights, Gender and Human Rights, Human Rights, Human Rights Education

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 9. sep. 2021 09:54 - Sist endret 26. jan. 2022 11:59