Anna Andersson

Bilde av Anna Andersson
English version of this page
Mobiltelefon +4741281826 +47 41281826
Rom 236
Treffetider avtales på forhånd
Brukernavn

Anna Andersson (LLM) er stipendiat i jus ved Norsk senter for menneskerettigheter, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hennes PhD prosjekt, 'Law Enforcement in Armed Conflict', undersøker folkerettslige normer som regulerer bruk av voldsmakt i politioperasjoner under væpnet konflikt og samspillet mellom menneskerettigheter (særlig retten til liv) og internasjonal humanitærrett (særlig reglene for væpnede fiendtligheter).

I 2016 og 2017, ledet Anna, sammen med Sofie Høgestøl og Anne Christine Lie, et prosjekt om fremmedkrigere. Prosjektet startet med den tverrfaglige konferansen Nordic Approaches to Foreign Fighters i Oslo 2016 og resulterte i antologien Fremmedkrigere: Forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia (Gyldendal, 2017). Hennes eget kapittel i boken behandler krigsforbrytelser i svensk lov og rettspraksis.

Anna underviser og veileder masterstudenter innen ulike deler av folkeretten bl.a. traktatsrett, menneskerettigheter, FN-pakten og jus ad bellum, internasjonal og europeisk migrasjonsrett, terrorisme i internasjonal og norsk rett, etc. Hennes primære forskningsinteresser er internasjonal humanitærrett (krigens folkerett), menneskerettigheter, og internasjonal og nasjonal strafferett med fokus på internasjonale forbrytelser.

Anna har en kandidat- og mastereksamen i rettsvitenskap fra Örebro universitet (2010), og en LLM/MAS i internasjonal humanitærrett og menneskerettigheter fra Geneva Academy of International Humanitarian Law (2012). Hun har tidligere arbeidet som lektor (på svensk adjunkt) ved flere universitet i Sverige, som forskningsassistent i et prosjekt om menneskehandel, med trening av militær og sivil personal til multinasjonale sivil-militære operasjoner og på Migrationsverket. tidligere har hun hatt et internship ved Human Rights Watch og The Geneva International Centre for Humanitarian Demining.

 

For mer informasjon, se Anna Anderssons engelske side.

 

 

 

 

 

Emneord: Krigens folkerett, Humanitærrett, Menneskerettigheter, Konflikt, Folkerett, terrorisme, Politirett

Publikasjoner

  • Andersson, Anna Ingeborg (2018). Straffansvar för folkrättsbrot och krigsförbrytelser : erfarenheter från Sverige, I: Anna Ingeborg Andersson; Sofie A.E. Høgestøl & Anne Christine Lie (red.),  Fremmedkrigere : forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205502642.  Kapittel 6.  s 169 - 208
  • Andersson, Anna Ingeborg; Høgestøl, Sofie A.E. & Lie, Anne Christine (2018). Innledning, I: Anna Ingeborg Andersson; Sofie A.E. Høgestøl & Anne Christine Lie (red.),  Fremmedkrigere : forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205502642.  Innledning.  s 9 - 24

Se alle arbeider i Cristin

  • Andersson, Anna Ingeborg; Høgestøl, Sofie A.E. & Lie, Anne Christine (red.) (2018). Fremmedkrigere : forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205502642.  440 s.

Se alle arbeider i Cristin

  • Andersson, Anna Ingeborg (2017). Theoretical Boundaries of Armed Conflict and Human Rights. Nordic Journal of Human Rights.  ISSN 1891-8131.  35(3), s 304- 306

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 24. okt. 2014 16:21 - Sist endret 4. feb. 2019 12:50