Anna Andersson

Bilde av Anna Andersson
English version of this page
Mobiltelefon 41281826 +47 41281826
Brukernavn
Besøksadresse Cort Adelers gate 30 None 0254 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytninger Det juridiske fakultet (Student)

För mer information, se Anna Anderssons engelska sida.
 

Emneord: Humanitærrett, Menneskerettigheter, Konflikt, Folkerett

Publikasjoner

  • Andersson, Anna Ingeborg (2018). Straffansvar för folkrättsbrot och krigsförbrytelser : erfarenheter från Sverige, I: Anna Ingeborg Andersson; Sofie A.E. Høgestøl & Anne Christine Lie (red.),  Fremmedkrigere : forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205502642.  Kapittel 6.  s 169 - 208
  • Andersson, Anna Ingeborg; Høgestøl, Sofie A.E. & Lie, Anne Christine (2018). Innledning, I: Anna Ingeborg Andersson; Sofie A.E. Høgestøl & Anne Christine Lie (red.),  Fremmedkrigere : forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205502642.  Innledning.  s 9 - 24

Se alle arbeider i Cristin

  • Andersson, Anna Ingeborg; Høgestøl, Sofie A.E. & Lie, Anne Christine (red.) (2018). Fremmedkrigere : forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205502642.  440 s.

Se alle arbeider i Cristin

  • Andersson, Anna Ingeborg (2017). Theoretical Boundaries of Armed Conflict and Human Rights. Nordic Journal of Human Rights.  ISSN 1891-8131.  35(3), s 304- 306

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 24. okt. 2014 16:21 - Sist endret 8. nov. 2017 13:18

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter