Mahrukh Mahmood

Fagkonsulent - Studieseksjonen
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 6.etg 0164 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytninger Det juridiske fakultet (Student)

 

 

Emneord: Menneskerettigheter
Publisert 26. nov. 2019 12:25 - Sist endret 10. jan. 2020 15:48