Mahrukh Mahmood

Vitenskapelig assistent - Norsk senter for menneskerettigheter
Brukernavn
Besøksadresse Kristian August gate 17 Domus Juridica 7.etg 0164 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytninger Studieseksjonen Det juridiske fakultet (Student)

 

 

Emneord: Menneskerettigheter
Publisert 26. nov. 2019 12:25 - Sist endret 10. jan. 2020 15:48