Nils August Andresen Butenschøn

Bilde av Nils August Andresen Butenschøn
English version of this page
Mobiltelefon +4790016143
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 7.etg 0164 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St Olavs plass 0130 Oslo

Bakgrunn

Født: 21.01.1949 i Oslo. Gift, to barn.
Utdanning: Cand. Mag. Med fagene statsvitenskap, filosofi og psykologi, Universitetet i Oslo 1977. Mag. Art. i statsvitenskap/internasjonal politikk, Universitetet i Oslo 1980.
Nåværende stilling: Professor i statsvitenskap og internasjonal politikk ved Norsk senter for Menneskerettigheter, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo.

Tidligere stillinger (siden 1990):

 • Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo: Førsteamanuensis i internasjonal politikk (1990-1998). Administrativt lederansvar: Leder av seksjon for internasjonal politikk (1994-1997); Visebestyrer, inkludert ansvar for instituttets doktorgradsprogram (1996-1998).
 • Visiting Professor, Centre for Middle Eastern and Islamic Studies, University of Durham, England (1993-1994).
 • Konstituert direktør, Institutt for menneskerettigheter (IMR), Universitetet i Oslo, 01.01.1998-30.06.2000.
 • Direktør, Institutt for menneskerettigheter (nytt navn, Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) fra 2003), Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo, 01.07.2000-01.01.2004 og 01.01.2009-31.12.2013.

Verv og medlemskap:

 • 2013 - Medlem av International Board, Centre for Theory and Philosophy of Human Rights, University of Lodz, Polen.
 • 2010-2012: Leder av Utvalg for samisk forskning og høyere utdanning (Butenschøn-utvalget).
 • 2009-2013: Leder av Executive Committee, Association of Human Rights Institutes.
 • 2006 – 2012: Styreleder for Apollon og Uniforum, Universitetet i Oslos eksterne og interne publikasjoner.
 • 2004 – Medlem av redaksjonsrådet for Babylon, akademisk tidsskrift for Midtøstenstudier ved Universitett i Oslo.
 • 2002-2005: Leder av valgkomiteen for styret i Det norske flyktningeråd.
 • 2000-2004: Grunnlegger og medlem av eksekutivkomiteen for Association of Human Rights Institutes.
 • 2000 – Rådsmedlem i Den norske Hesingforskomité.
 • 1998-2004: Medlem av redaksjonsrådet for Nordic Journal of Human Rights.
 • 1998 – 2009: Medlem av redaksjonsrådet for Journal of Citizenship Studies.
 • 1993-1998: Honorary Fellow, Centre for Middle Eastern and Islamic Studies, University of Durham, England.
 • Øvrige medlemsskap: International Consortium of Political Science, British Society for Middle Eastern Studies, Nordic Society of Middle Eastern Studies, Nordic International Studies Association.
 • Jevnlig fagfellevurderinger for internasjonale tidsskrifter, inkludert Journal of Peace Research, Journal of Conflict Resolution, Security Dialogue, Journal of Citizenship Studies.
Emneord: Menneskerettigheter, demokrati, statsutvikling, Midtøsten

Publikasjoner

Bokutgivelser siden 2000

 • Butenschøn, Nils A. og Rania Maktabi red., Brennpunkt Midtøsten. Byene som prisme, Oslo: Universitetsforlaget 2018, 336 s.  
 • Butenschøn, Nils A. and Roel Meijer eds., The Middle East in Transition. The Centrality of Citizenship, Cheltenham: Edw. Elgar 2018, 358 s.
 • Meijer, Roel and Nils Butenschøn eds., The Crisis of Citizenship in the Arab World, Leiden: Brill 2017, 544 s.Butenschøn, Nils A. 2017.
 • Butenschøn, Nils A., Øyvind Stiansen and Kåre Vollan, Power-Sharing in Conflict-Ridden Societies. Challenges for Building Peace and Democratric Stability, Surrey: Routledge 2015, 360 p.
 • Butenschøn, Nils A. and Kåre Vollan, Majoritarian Democracy, Quotas, and Minority Rights. Challenges to Electoral Systems in Conflict-Ridden Societies, Oslo: NCHR/NORDEM 2011/2014. 214 s.
 • Butenschøn, Nils A. Midtøsten. Imperiefall, statsutvikling, kriger. Oslo: Universitetsforlaget 2008. 434 s.
 • Butenschøn, Nils A. and Kåre Vollan, Democracy in Conflict. Report on Elections for Local Councils, president, and legislative Council in the Occupied Palestinian Territory, 2004-2006, Oslo: NCHR/NORDEM 2007. 197 s.
 • Butenschøn, Nils A. Drømmen om Israel Historiske og ideologiske forutsetninger for staten Israel. 2. utgave. Oslo: Universitetsforlaget 1983/2006. 325 s.
 • Butenschøn, Nils A. Uri Davis, Manuell Hassassian (eds.), Citizenship and the State in the Middle East. Approaches and Applications. New York: Syracuse University Press 2000. 449s.

Tidsskriftartikler

 • Butenschøn, Nils A. Arab Citizen and the Arab State. The "Arab Spring" as a Critical Juncture in Contemporary Arab Politics. Democracy and Securiry 2015;11(2): 111-128
 • Lars Mjøset, Nils Butenschøn og Kristian Berg Harpviken, USA og det utvidede Midtøsten - et hovedspenningsfelt i verdenspolitikken, Vardøger 33, 2012: 120-182.
 • Butenschøn, Nils A. Accommodating Conflicting Claims to National Self-determination. The Intractable Case of Israel/Palestine. International Journal on Minority and Group Rights 2006;13(2-3):285-306
 • Butenschøn, Nils A. Dobbel forpliktelse eller dobbel standard? Det internasjonale samfunnet og spørsmålet om nasjonal selvbestemmelsesrett i Palestina. Babylon 2006;4(1):20-28
 • Butenschøn, Nils A. Gershon Shafir and Yoav Peled: Being Israeli. The Dynamics of Mutiple Citizenship (New York: Cambridge University Press 20002). American Journal of Sociology 2003;108(5):1137-1139
 • Butenschøn, Nils A. M. Anne Brown: Human rights and the borders of suffering. The promotion of human rights in international politics. Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter 2004;22(3):362-363
 • Butenschøn, Nils A. Terrorbekjempelse og maktens fristelse. Internasjonal Politikk 2002;60(1)
 • Butenschøn, Nils A. The Political Geography of the Israeli-Palestinian Peace Process. Norsk geografisk tidsskrift / Norwegian Journal of Geography 2000(1):37-39
 • Butenschøn, Nils A. Til forsvar for staten. Mennesker og Rettigheter 2001;19(3):2-3
 • Butenschøn, Nils A; Føllesdal, Andreas. Do Minority and Group Rights Promote Just Stability in Non-Unitary Political Orders? A Research Agenda. International Journal on Minority and Group Rights 2006;13(2-3):141-152
 • Butenschøn, Nils A; Føllesdal, Andreas. Minority and Group Rights to Accommodate Difference: Approaches and Applications. International Journal on Minority and Group Rights 2006;13(2-3):131-140

Del av bok

 • Butenschøn, Nils A., "Jerusalem: Evig stad, evig strid?" i Butenschøn, Nils og Rania Maktabi (red.), Brennpunkt Midtøsten. Byene som prisme, Oslo: Universitetsforlaget 2018.
 • Butenschøn, Nils A. 2018. “Israeli ethnocracy and the Israeli-Palestinian citizenship complex”, in Butenschøn and Meijer (eds.) 2018, 27-48.
 • Butenschøn, Nils A. The Arab Spring and the "Iron Triangle": Regime Survival and the Conditions of Citizenship in the Arab Middle East, i Meijer and Butenschøn (eds.) The Crisis of Citizenship in the Arab World, Leiden: Brill 2017, 246-269.
 • Butenschøn, Nils A. Ingen fred uten rettferdighet? Menneskerettigheter i fredsprosesser, i Nic. Brandal og Dag Einar Thorsen (red.), Den dannede opprører. Bernt Hagtvet 70 år, Oslo: Dreyers Forlag 2016, 411-433. 
 • Butenschøn, Nils A. The Paradox of Palestinian Self-Determination i Jamil Hillal (ed.), Where Now for Palestine? London: Zed Books 2007, 75-99.
 • Butenschøn, Nils A. A Road Map with Barriers. Some Reflections on Law and Politics in the Israeli-Palestinian Conflict, i Jørgensen, R.F. and Slavensky, K., (eds.), Implementing Human Rights. Essays in Honour of Morten Kjærum, København: The Danish Institute for Human Rights 2006, 295-307.
 • Butenschøn, Nils A. Citizenship and Human Rights. Some Thoughts on a Complex Relationship. I: Morten Bergsmo (ed.), Human Rights and Criminal Justice for the Downtrodden. Essays in Honour of Asbjørn Eide. Leiden: Kluwer Academic Publishers 2003, 555-571.
 • Butenschøn, Nils A. State, Power, and Citizenship in the Middle East. A Theoretical Introduction i: Butenschøn, N.A., Davis, U., Hassassian, M., Citizenship and the State in the Middle East. Approaches and Applications. New York: Syracuse University Press 2000, 3-28.
 • Butenschøn, Nils A. Statsborgerskap og statsidé. I: Baldersheim, H., Hagtvet, B., Heidar, K. (red.), Statsvitenskapelige utsyn. Politiske tema og tenkemåter i en oppbruddstid, Kristiansand S.: Høyskoleforlaget 2001.
 • Butenschøn, Nils A. Demokrati og etnisk konflikt. I: Midgaard, K. og Rasch, B.E. (red.), Demokrati. Vilkår og virkninger, Bergen: Fagbokforlaget 1998, 247-273.
 • Butenschøn, Nils A & Meijer, Roel (2018). Introduction. I Butenschøn, Nils A & Meijer, Roel (Red.), The Middle East in Transition. The Centrality of Citizenship.. Edward Elgar Publishing. ISSN 978-1788111126. s. 1–27.
 • Butenschøn, Nils A (2018). Israeli ethnocracy and the Israel-Palestine citizenship complex. I Butenschøn, Nils A & Meijer, Roel (Red.), The Middle East in Transition. The Centrality of Citizenship.. Edward Elgar Publishing. ISSN 978-1788111126. s. 27–49. doi: 10.4337/9781788111133.00008.
 • Butenschøn, Nils A (2018). Jerusalem. Evig stad, evig strid? I Butenschøn, Nils A (Red.), Brennpunkt Midtøsten. Byene som prisme. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02812-5. s. 29–51.
 • Butenschøn, Nils A & Maktabi, Rania (2018). Midtøsten. Byene som prisme. I Butenschøn, Nils A (Red.), Brennpunkt Midtøsten. Byene som prisme. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02812-5. s. 13–29.
 • Butenschøn, Nils A (2017). The Crisis of Legitimacy in Arab Politics: A Citizenship Approach. I Eggen, Nora Sunniva & Issa, Rana (Red.), Philologists in the World: A Festschrift in Honour of Gunvor Mejdell. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-904-0. s. 485–510.
 • Butenschøn, Nils A (2017). The Arab spring and the "Iron Triangle": regime survival and the conditions of citizenship in the Arab Middle East. I Meijer, Roel & Butenschøn, Nils A (Red.), The Crisis of Citizenship in the Arab World. Brill|Nijhoff. ISSN 9789004340565. s. 246–269. doi: 10.1163/9789004340985_011.
 • Meijer, Roel & Butenschøn, Nils A (2017). Introduction: the crisis of citizenship in the Arab world. I Meijer, Roel & Butenschøn, Nils A (Red.), The Crisis of Citizenship in the Arab World. Brill|Nijhoff. ISSN 9789004340565. s. 1–37. doi: 10.1163/9789004340985_002.
 • Butenschøn, Nils A (2016). Ingen fred uten rettferdighet? Menneskerettigheter i fredsprosesser. I Brandal, Nikolai & Thorsen, Dag Einar (Red.), Den dannede opprører: Bernt Hagtvet 70 år. Dreyer Forlag A/S. ISSN 9788282651684. s. 411–433.
 • Butenschøn, Nils A (2015). Arab Citizen and the Arab State: The "Arab Spring" as a Critical Juncture in Contemporary Arab Politics. Democracy and Security. ISSN 1741-9166. 11(2), s. 111–128. doi: 10.1080/17419166.2015.1043078.
 • Butenschøn, Nils A (2013). Pre-Babylon : et tilbakeblikk på den tidlige organiseringen av Midtøsten-fagmiljøet ved Universitetet i Oslo. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier. ISSN 1503-5727. 11(2), s. 70–74.
 • Mjøset, Lars; Butenschøn, Nils A & Harpviken, Kristian Berg (2012). USA og det utvidede Midtøsten - et hovedspenningsfelt i verdenspolitikken. Vardøger. ISSN 0333-0877. 33(12), s. 120–182.
 • Butenschøn, Nils A (2007). The Paradox of Palestinian Self-Determination. I Hilal, Jamil (Red.), Where Now for Palestine?. Zed Books. ISSN 9781842778395. s. 75–98.
 • Butenschøn, Nils A & Føllesdal, Andreas (2006). Minority and Group Rights to Accommodate Difference: Approaches and Applications. International Journal on Minority and Group Rights. ISSN 1385-4879. 13(2-3), s. 131–140.
 • Butenschøn, Nils A & Føllesdal, Andreas (2006). Do Minority and Group Rights Promote Just Stability in Non-Unitary Political Orders? A Research Agenda. International Journal on Minority and Group Rights. ISSN 1385-4879. 13(2-3), s. 141–152.
 • Butenschøn, Nils A (2006). Accommodating Conflicting Claims to National Self-determination. The Intractable Case of Israel/Palestine. International Journal on Minority and Group Rights. ISSN 1385-4879. 13(2-3), s. 285–306.
 • Butenschøn, Nils A (2006). Dobbel forpliktelse eller dobbel standard? Det internasjonale samfunnet og spørsmålet om nasjonal selvbestemmelsesrett i Palestina. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier. ISSN 1503-5727. 4(1), s. 20–28.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Maktabi, Rania & Butenschøn, Nils A (2021). Arabiske vårspirer. Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 14–15.
 • Butenschøn, Nils A (2020). Foreword. I Meijer, Roel; Sater, James & Babar, Zahra (Red.), Routledge Handbook of Citizenship in the Middle East and North Africa. Routledge. ISSN 9780367178932. s. v–xx.
 • Zyberi, Gentian; Plesner, Ingvill Thorson; Eide, Asbjørn; Butenschøn, Nils A & Andreassen, Bård A. (2016). Nødhjelp må inn i Syria nå | forskere ved Norsk senter for menneskerettigheter. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Butenschøn, Nils A (2008). Middelhavsunionen og Midtøsten. [TV]. TV2.
 • Butenschøn, Nils A (2008). Fangeutvekslingen Israel/Hizbollah. [TV]. TV Norge.
 • Butenschøn, Nils A (2008). Presentasjon av boka "Midtøsten. Imperiefall, statsutvikling, kriger". [TV]. TV2 Nyhetskanalen.
 • Butenschøn, Nils A (2008). Boka "Midtøsten. Imperiefall, statsutvikling, kriger" lansert i dag. [Radio]. NRK P2 Nyhetsmorgen.
 • Butenschøn, Nils A (2008). Perspektiver på Midtøstens moderne politiske historie (boklansering). [Radio]. NRK P2 Dagsnytt 18.
 • Butenschøn, Nils A (2008). Staten Israel 60 år. [TV]. TV2 Nyhetskanalen.
 • Butenschøn, Nils A (2008). Gir opp troen på palestinsk stat. [Internett]. ABC Nyheter.
 • Butenschøn, Nils A (2008). Gamle problemer hemmer nytt FN-råd. [Internett]. NTB.
 • Butenschøn, Nils A (2008). Tror Israel har mange og ulike motiver i Gaza. [Avis]. Aftenposten.
 • Butenschøn, Nils A (2008). Uoversiktlig situasjon kan utløse mer uro. [Avis]. Stavanger Aftenblad.
 • Butenschøn, Nils A (2008). Blackwater brukte gass mot amerikanske soldater. [Internett]. Dagbladet.no.
 • Butenschøn, Nils A (2008). Situasjonen i Gaza: Egypts rolle. [TV]. URIX, NRK 1.
 • Butenschøn, Nils A (2008). - En mini-intifada. Om Gaza-befolkningens massive reaksjon på sprengningen av muren i Rafah. [Avis]. Klassekampen.
 • Butenschøn, Nils A (2008). Models of Constitutional Justice.
 • Butenschøn, Nils A (2008). Fredsprosessen i Midtøsten i lys av menneskerettighetene.
 • Butenschøn, Nils A (2008). Menneskerettighetenes idegrunnlag og utvikling.
 • Butenschøn, Nils A (2008). Arabisk nasjonalisme på 1950- og 60-tallet.
 • Butenschøn, Nils A (2008). Labour market, integration and inclusion. Conclusion from a working group.
 • Butenschøn, Nils A (2008). Prospects for the North-South Peace Agreement in Sudan.
 • Butenschøn, Nils A (2008). Human Rights Research in Context: The Norwegian Experience.
 • Butenschøn, Nils A (2008). Har tiden rent ut for en tostatsløsning i Midtøsten?
 • Butenschøn, Nils A (2008). Israel/Palestina: Det historiske grunnlaget for en tostatsløsning.
 • Butenschøn, Nils A (2008). Aktuelle forslag til å løse den israelsk-palestinske konflikten.
 • Butenschøn, Nils A (2008). FN-reform. Forbedring også for fattige nasjoner?
 • Butenschøn, Nils A (2007). Liten tro på nedstøvet veikart. [Internett]. NTB.
 • Butenschøn, Nils A (2007). Et år siden de palestinske valgene. [Radio]. NRK Alltid nyheter.
 • Butenschøn, Nils A (2007). - Jeg tror det ikke før jeg får se det. [Internett]. VG nett.
 • Butenschøn, Nils A (2007). Liten tro på palestinsk-israelsk toppmøte. [Avis]. Bergens Tidende.
 • Butenschøn, Nils A (2007). Regjeringskrise i Israel. [Radio]. NRK Dagsnytt.
 • Butenschøn, Nils A (2007). Kan det bli en palestinsk samlingsregjering? [Radio]. NRK P1, Dagsnytt 18.
 • Butenschøn, Nils A (2007). Utsikter for en palestinsk samlingsregjering. [TV]. TV2, 18.30-nyhetene.
 • Butenschøn, Nils A (2007). Mulig regjeringskrise i Israel. [Radio]. NRK P1, Dagsnytt 17.30.
 • Butenschøn, Nils A (2007). Norske holdninger til Israel. [Radio]. NRK P1, Sånn er livet.
 • Butenschøn, Nils A (2007). Frigivelsen av BBC-journalist Alan Johnston. [TV]. Nyhetskanalen TV2.
 • Butenschøn, Nils A (2007). Frigivelsen av Alan Johnston. [TV]. TV2, Nyhetene.
 • Butenschøn, Nils A (2007). Fredsarbeid og menneskerettigheter. Dilemmaer og utfordringer.
 • Butenschøn, Nils A (2007). Statssuverenitet og humanitær intervensjon: Dilemmaer og utfordringer.
 • Butenschøn, Nils A (2007). The Jewish State as Envisioned in the United Nations Patition Plan of 1947.
 • Butenschøn, Nils A (2007). Valg og politisk splittelse i de palestinske områdene.
 • Butenschøn, Nils A (2007). De palestinske valgene 2005-2006. Presentasjon av forskningsrapport.
 • Butenschøn, Nils A (2007). Midtøsten i 2006. Hovedlinjer i den politiske utviklingen.
 • Butenschøn, Nils A (2007). Demokrati under konflikt. Presentasjon av rapport om valgene i de okkuperte palestinske områdene 2004-2006.
 • Butenschøn, Nils A (2006). Til forsvar for Finkelstein. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Butenschøn, Nils A (2006). Slumsete kildekritisk holdning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Butenschøn, Nils A (2006). Støres brev er trolig bindende. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Butenschøn, Nils A (2006). Situasjonen i Midtøsten etter Ariel Sharons sykdom. [Radio]. NRK-dagsnytt.
 • Butenschøn, Nils A (2006). Sharon's illness, consequenceses for the Middle East. [Internett]. Reuters.
 • Butenschøn, Nils A (2006). Spår kaos og maktkamp i Israel. [Internett]. VG-nett.
 • Butenschøn, Nils A (2006). Israel etter Sharons sykdom. [Radio]. Kanal 24.
 • Butenschøn, Nils A (2006). Situasjonen i Midtøsten etter Sharons sykdom. [TV]. TV2-nyhetene.
 • Butenschøn, Nils A (2006). Får Sharons sykdom konsekvenser for fredsdiplomatiet i Midtøsten? [Radio]. NRK, Verden i dag.
 • Butenschøn, Nils A (2006). The Cartoon War: A Clash of Civilisations? [Radio]. BBC-News Hour.
 • Butenschøn, Nils A (2006). Om prof. Norman Finkelsteins Norges-besøk. [Radio]. Dagsnytt 18.
 • Butenschøn, Nils A (2006). Parlementsvalget i Israel. [Radio]. Kanal 24.
 • Butenschøn, Nils A (2006). Om president Mahmoud Abbas' besøk til Norge. [Radio]. Kanal 24.
 • Butenschøn, Nils A (2006). Om president Mahmoud Abbas' foredrag i Nobelinstituttet. [Radio]. NRK Alltid nyheter.
 • Butenschøn, Nils A (2006). Palestinsk politikk: Enhet eller splittelse? [Radio]. Kanal 24.
 • Butenschøn, Nils A (2006). Om israelske angrep mot Gaza. [Radio]. NRK Dagsnytt.
 • Butenschøn, Nils A (2006). Om de israelske angrepene mot Gaza. [Radio]. Kanal 24.
 • Butenschøn, Nils A (2006). Om de israelske angrepene mot Gaza. [TV]. TV2-nyhetene.
 • Butenschøn, Nils A (2006). Israles angrep på Libanon. [Radio]. Kanal 24.
 • Butenschøn, Nils A (2006). Er konflikten i Irak en borgerkrig? [Radio]. NRK Alltid nyheter.
 • Butenschøn, Nils A (2006). Utsikter til palestinsk samlingsregjering? [Radio]. NRK Dagsnytt 18.
 • Butenschøn, Nils A (2006). Israelske angrep mot Libanon. [Radio]. NRK nyheter 12.30 og 17.30.
 • Butenschøn, Nils A (2006). Om de israelske aksjonene mot Gaza og Libanon. [Radio]. Dagsnytt 18.
 • Butenschøn, Nils A (2006). Israels angrep på Libanon. [TV]. TV2-nyhetene.
 • Butenschøn, Nils A (2006). Regionale konsekvenser av Israels angrep på Libanon. [TV]. TV2-nyhetene.
 • Butenschøn, Nils A (2006). Ikke lenger fredsbygger. [Avis]. Klassekampen.
 • Butenschøn, Nils A (2006). SV-ja til krigsskatt på israelske varer. [Avis]. Klassekampen.
 • Butenschøn, Nils A (2006). Massive folkerettsbrudd. [Internett]. NRK Nyheter Bakgrunn.
 • Butenschøn, Nils A (2006). Et arabisk raseri. [Internett]. Nettavisen TV2 og Kanal 24.
 • Butenschøn, Nils A (2006). Amerikanerne må gripe inn. [Internett]. Dagbladet.no.
 • Butenschøn, Nils A (2012). Langs lange spor - om samiskforskning og høyere utdanning. Kunnskapsdepartementet.
 • Butenschøn, Nils A & Vollan, Kåre (2011). Electoral Quotas and the Challenges of Democratic Transition in Conflict-Ridden Societies. Norwegian Centre for Human Rights. ISSN 978-82-8158-071-8.
 • Butenschøn, Nils A & Vollan, Kåre (2006). Democracy in Conflict. Report on Elections for Local Councils, President, and Legislative Council in the Occupied Palestinian Territory 2004-2006. Norwegian Centre for Human Rights, University of Oslo. ISSN 978-82-8158-035-0.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 28. apr. 2008 19:10 - Sist endret 10. feb. 2020 13:18

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter