torhilbr

Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Bakgrunn

 

Torhild Breidlid har mastergraden «Theory and Practice of Human Rights» fra Norsk Senter for Menneskerettigheter. Hun skrev sin masteroppgave om den internasjonale straffedomstolen (ICC) og dens intervensjon i Uganda. I oppgaven diskuterer hun i hvilken grad ICC har påvirket straffefrihetskulturen i Uganda og om ICCs intervensjon har ført til at flere blir straffet for krigsforbrytelser som er begått i forbindelse med konflikten i Nord-Uganda. Oppgaven er tverrfaglig og befinner seg i skjæringspunktet mellom jus og samfunnsfag. 

Bachelorgraden er i utviklingsstudier fra Høgskolen i Oslo. Hennes bacheloroppgave omhandler politisk korrupsjon i Kenya.

 

Breidlid har i tillegg arbeidserfaring fra Kenya. I 2011 jobbet hun som praktikant for en lokal NGO i Athi River, en landsby utenfor Nairobi. Hovedarbeidsoppgaven gikk ut på å forske på hvordan fattigdom påvirker utdanning, helse og familieliv i Athi River.

 

I 2013 var Breidlid praktikant ved Center for Religious and Cross Cultural Studies i Yogyakarta. Som en del av hennes praktikantopphold, forsket hun på ekstremistisk vold mot religiøse minoriteter i Indonesia. Forskningen resulterte i en publikasjon i et indonesisk tidsskrift.

Torhild Breidlid har i tillegg arbeidserfaring fra International Law and Policy Institute (ILPI) og den Internasjonale straffedomstolen i Haag (ICC).

 

Faglige interesser:

  • Overgangsrettferdighet og internasjonal strafferett
  • Ekstremisme
  • Kvinners rettigheter vs. religiøse og kulturelle rettigheter
  • Etnisitet og etniske konflikter

     

     

     

Publisert 30. aug. 2016 13:24 - Sist endret 13. okt. 2016 14:37