English version of this page

Fritt Ord studentstipend

Planlegger du å skrive Masteroppgave innen menneskerettigheter, ytringsfrihet og/eller demokrati, og å levere denne i vår-eller høstsemesteret 2020?

Inntil ti studentstipend a kr 30.000 utlyses med søknadsfrist kl. 16:00, 15. desember 2019.

 

Inntil ti studentstipend a kr 30.000 utlyses for masteroppgave*, juridisk spesialoppgave eller tilsvarende innen menneskerettigheter, ytringsfrihet og/eller demokrati ved

 • Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo
 • De juridiske, humanistiske og samfunnsvitenskapelige fakulteter, Universitetet i Oslo
 • Det juridiske fakultet og Institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen og
 • Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim

Søknad

Søknad skal inneholde følgende hovedelementer, og bare disse:

 • Kortfattet søknad
 • Prosjektskisse (inntil 1200 ord) med arbeidstittel som angir oppgavens tema, og en klar framstilling av oppgavens problemstilling(er) og metodevalg. Dersom prosjektskissen inneholder faglig begrunnede tiltak (feltarbeid e.l.) som medfører særlige kostnader for søkeren, bør et enkelt budsjett for dette inkluderes.
 • Kort henvisning til relevant forskningslitteratur.
 • Redegjørelse for evt. annen støtte (stipend el.l.) du har fått til prosjektet.

Søk ved å sende epost til: fritt-ord-stipend@nchr.uio.no
 

Scannede kopier av relevante attester og karakterutskrifter kan vedlegges e-post, dersom det anses nødvendig. En erklæring fra veileder vil kunne støtte søknaden. Originaler av vedlegg må kunne framvises på forespørsel. Vi ber om at eventuelle vedlegg sendes som pdf-filer.

Søknadsfrist

Kl 16:00, 15. desember 2019.

Spørsmål?

Besvares per epost.

Stipendtildeling

 • Institusjonen Fritt Ord finansierer stipendene, og utlysningen er betinget av at Institusjonen Fritt Ord godkjenner stipendtildelingene.
 • Det vil kunne bli aktuelt med intervjuer av søkere.
 • Alle søkere vil få skriftlig svar når bedømmelseskomitéen er ferdig med sitt arbeid.
 • Søknadspapirer vil ikke bli returnert.

*Merk at med 'masteroppgave' menes i denne sammenheng en skriftlig oppgave av forskningskarakter, med et omfang tilsvarende 30 studiepoeng eller mer. Oppgaven skal utarbeides innen rammen av et mastergradsprogram av et samlet omfang tilsvarende 120 studiepoeng eller mer.

Publisert 14. nov. 2019 12:44 - Sist endret 14. nov. 2019 14:41