Juridisk bibliotek. Menneskerettigheter

Biblioteket har Norges største og mest oppdaterte samling av litteratur om menneskerettighetene. Biblioteket er åpent både for forskere, studenter og allmennheten.

Åpningstider

Mandag-fredag:
09.00 - 15.00

 

 

Samlinger

Samlingen er tverrfaglig. I tillegg til litteratur om menneskerettigheter, omfatter den også emner som folkerett, humanitærrett, nasjonalisme, minoritetsspørsmål, islam, utvikling og demokratisering.

Utskrift og kopiering

Du kan kopiere og lage utskrifter i SMR-biblioteket, men det er nødvendig å ha kopikort. Kopikort kjøpes hos Akademika, Domus Nova.

 

Universitetsbiblioteket