2017

Sist endret 12. jan. 2021 10:38 av Egil Stabell Jahren

To studenter ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi har undersøkt hvordan publikum og politi argumenterer for og imot bevæpning av politi. Funnene ble en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for Bevæpningsutvalget.

Sist endret 6. apr. 2020 13:59 av Egil Stabell Jahren

Til Fakultetsstyret skal det velges en studentrepresentant med vara, valgt av og blant studentene.

Valget er åpent 23. mai 2017 kl. 08.00 til 29. mai 2017 kl. 16.00.

Sist endret 6. apr. 2020 13:58 av Egil Stabell Jahren

Alle skoleeksamener på inntil 4 timer blir fra og med høsten 2017 flyttet til Silurveien 2, UiOs eget lokale for digital eksamen.

Sist endret 6. apr. 2020 13:58 av Egil Stabell Jahren

Hjelpemidler til eksamen skal nå digitaliseres: Lovdata Pro erstatter den fysiske lovsamlingen som hjelpemiddel ved undervisning og eksamen. JUS1111 er første emne ut.

Sist endret 2. jan. 2018 07:49 av Egil Stabell Jahren

Canvas ble i fjor valgt som ny e-læringsplattform for UiO, og flere JUS-emner skal teste ut verktøyet i vårsemesteret 2018. 

Sist endret 22. nov. 2017 09:53 av Egil Stabell Jahren

Forum for plan- og bygningsrett utlyser ett eller flere stipend for studenter som planlegger å skrive masteroppgave om emner innen plan- og bygningsrett.

Sist endret 10. nov. 2017 15:50 av Egil Stabell Jahren
Sist endret 30. aug. 2017 22:45 av Egil Stabell Jahren

Til vårsemesteret 2018 vil fagområder i 1. og 2. studieår omrokkeres, og det blir obligatorisk prosedyreøvelse og ny eksamensform.

Sist endret 4. aug. 2017 12:49 av camilmin@uio.no

Høsten 2017 tilbyr vi deg som er student på JUS2111 å være med på en prosedyrekonkurranse som del av kursopplegget i folkerett.

Sist endret 23. juni 2017 09:22 av chrisost@uio.no

Fakultetet jobber aktivt med at alle studenter skal føle seg godt mottatt i forbindelse med studiestart. Vi har, basert på tilbakemeldinger fra tidligere fadderuker, sett at det er flere studenter som ikke føler at fadderuken er egnet for dem. Fakultetet ønsker derfor å sette sammen en gruppe for studenter, som befinner seg i en annen livssituasjon og ønsker seg en faddergruppe med fokus på en roligere studiestart.

Sist endret 15. juni 2017 14:04 av kristnyb@uio.no
Sist endret 14. juni 2017 12:42 av chrisost@uio.no

Vi fortsetter tilbudet til studentene om å melde seg til kollokviegruppe høsten 2017.

Påmeldingen gjør du i Studentweb, på samme måte som vanlig undervisningspåmelding. Høsten 2017 vil du kunne melde deg til kollokviegruppe i undervisningsopptakets 2. runde (8.- 15. august 2017).

Sist endret 2. juni 2017 13:33 av Egil Stabell Jahren

Stemmene fra valget av studentrepresentanter i Fakultetsstyret er talt opp, og det ble Aksel Wilhelm Jebsen som fikk flest stemmer.

Sist endret 5. apr. 2017 09:37 av Egil Stabell Jahren

Våren 2018 vil fagsammensetningen på 1. og 2. studieår endres noe. Samme semester innføres også en ny eksamensform på emnet JUS2211 - Forvaltningsrett.

Sist endret 31. mars 2017 09:41 av chrisost@uio.no

Hvert semester avholdes evalueringsmøter for 1. - 4. studieår der studiedekan og en gruppe studenter. Denne gangen skal også studieårsansvarlig være med på møtene. Vi trenger 10-15 studenter fra hvert studieår som ønsker å være med på møtene.

Sist endret 6. feb. 2017 10:17 av Egil Stabell Jahren

Forholdet mellom Kina og Norge er normalisert, norske advokatkontorer etablerer seg i landet og det spås økt norsk satsing. Utveksling til Kina gir nye muligheter.

Sist endret 20. des. 2016 11:54 av chrisost@uio.no

Vi fortsetter tilbudet til studentene om å melde seg til kollokviegruppe våren 2017.

Påmeldingen gjør du i Studentweb, på samme måte som vanlig undervisningspåmelding. Våren 2017 vil du kunne melde deg til kollokviegruppe i undervisningsopptakets 2. runde (3.- 11. januar 2017).