Stipend for masteroppgave innen plan- og bygningsrett

Forum for plan- og bygningsrett utlyser ett eller flere stipend for studenter som planlegger å skrive masteroppgave om emner innen plan- og bygningsrett.

Forum for plan- og bygningsrett er et faglig forum for personer og aktører med interesse for plan- og bygningsrett. Forumets formål er å formidle og innhente kunnskap innen plan- og bygningsrett, noe forumet søker å oppnå ved å avholde konferanser og fagmøter med foredrag, diskusjon og utveksling av meninger og erfaringer på rettsområdet.

Forumet ønsker å styrke rekrutteringen til og interessen for fagfeltet plan- og bygningsrett. To ganger årlig deles det derfor ut stipend til studenter som skal skrive masteroppgave om tema innen plan- og bygningsrett. Også støtte til arbeid med artikler eller annen faglitteratur kan bli vurdert.

Stipendet fastsettes skjønnsmessig etter søknad og normalt til kr. 10 - 20.000.

Søknaden skal være kortfattet og skal inneholde:

  • Tittel og problemstillinger
  • Navn på student
  • Studieprogramtilknytting
  • Veileders navn (hvis oppnevnt)

Søknadsfrist for stipend til oppgave som skal skrives i vårsemesteret er 1. desember. For høstsemesteret er søknadsfristen 1. juni.

Søknaden sendes til Forum for plan- og bygningsrett, på e-postadressen: pblforum@gmail.com

Ved utløpet av søknadsfristen vil Forumets styre behandle de innkomne søknader. Forumet bestemmer selv hvem som mottar stipend og hvor stort stipendet blir. Alle søkere mottar e-post om utfallet av sin egen søknad. Stipendet utbetales etter bekreftelse fra studieinstitusjonen på at oppgavens tema er godkjent.

Den som tildeles stipend forplikter seg til å levere en digital utgave av oppgaven til Forumet. Mottakeren forplikter seg også til å presentere oppgaven på et av forumets møter, samt å nevne i forordet at studenten har mottatt stipend fra Forum for plan- og bygningsrett.

Publisert 22. nov. 2017 09:53 - Sist endret 22. nov. 2017 09:53