Jusstudent vinner av antidoping-stipend

Jusstudenten Caroline Lødrup vant nylig et stipend for sin masteroppgave innen idrettsjus. Stipendutdeler, Antidoping Norge, vil også gi ut stipend i 2019.

Stipendvinner Caroline Lødrup (foto: Antidoping Norge)

I masteroppgaven stiller Caroline spørsmålet om utøvere er sikret en tilstrekkelig rettssikker prosess uavhengig av hvilke organer som behandler en dopingsak. 

Oppgaven har tittelen: Saksbehandling av dopingsaker i nasjonale og internasjonale organer.

Antidoping Norge er en uavhengig stiftelse som blant annet står for gjennomføring av dopingkontroller i Norge.

Publisert 12. okt. 2018 09:02 - Sist endret 6. apr. 2020 13:59