Feil førte til åpent nett under eksamen

En feil førte til at noen eksamenskandidater hadde åpen tilgang til internett under eksamen i forrige uke. Det er ikke avdekket forsøk på bruk av tilgangen.

UiOs eksamenslokale i Silurveien

Fra og med høsten 2019 avholdes alle skoleeksamnene til Det juridiske fakultet  i Silurveien 2, UiOs lokale for digital eksamen.

Feil i oppsettet på noen eksamens-PC´er i UiOs eksamenslokaler i Silurveien 2 førte til at flere maskiner hadde tilgang til internett under eksamen 20. november. Feilen rammet eksamenskandidater fra Det juridiske fakultet.

Ingen tegn til misbruk

Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) har undersøkt aktiviteten på de berørte maskinene, og bekrefter at det ikke er funnet aktivitet som tyder på misbruk eller juks.

Kontrolltiltak skal hindre feil

En misforståelse ved klargjøring av eksamens-PC´ene førte til feilen, og UiO beklager dette sterkt. Fakultetet har fått forsikringer om at det er etablert kontrolltiltak som hindrer at dette skjer igjen, og at man kontinuerlig vurderer ytterligere tiltak som kan redusere sjansen for denne typen feil.

En uheldig hendelse

- Dette er en uheldig hendelse vi gjerne skulle vært foruten, men jeg er tilfreds at det er iverksatt tiltak som forhindrer slike feil, sier studiedekan Erling Hjelmeng. Han understreker viktigheten av at eksamensoppsettet på PC´ene er fungerer som forutsatt under eksamen slik at studentene får tilgang til de tjenestene de skal ha, men selvsagt ikke mer enn det.

Kandidatene som var berørt hadde eksamen i emnene JUS1430, JUS5501, JUS5430, JUR1430 og JUS5501

Av Steinar Hafto Myre
Publisert 26. nov. 2018 14:36 - Sist endret 26. nov. 2018 20:46