Teknisk feil hindret Lovdata-tilgang for noen av studentene under eksamen

Under eksamen i JUS2111 den 5. desember opplevde noen studenter teknisk feil som hindret tilgang til Lovdata. Problemet blir fulgt opp for å unngå at det oppstår ved andre eksamener.

Under eksamen i JUS2111, som ble gjennomført i Silurveien 2, opplevde ca. 30 av de 234 kandidatene vanskeligheter med Lovdata. Dette førte til forsinkelser for de som dette gjaldt.

Disse studentene fikk tilbud om utvidet eksamenstid som tilsvarte den tiden som gikk tapt på grunn av problemene. Videre fikk de også mulighet til å trekke seg uten at det ble et tellende forsøk, samt tilbud om ny eksamen i januar.

Blir fulgt opp

Problemet lot seg dessverre ikke løse mens eksamen pågikk, men blir fulgt opp i etterkant for å unngå at tilsvarende skal kunne oppstå ved andre eksamener.

Samtlige kandidater på eksamen fikk en halv time tilleggstid, ettersom håndteringen av problemet førte til noen forstyrrelser i eksamenslokalet.

Fakultetet og Lovdata beklager de ulemper dette har medført for de som ble rammet av problemet.

Publisert 5. des. 2018 15:49 - Sist endret 5. des. 2018 20:24