Ønsker emnesperre

Fakultetet ønsker å innføre emnesperre på masterstudiet i rettsvitenskap fra og med høsten 2019. Emnesperren vil hindre viderekomne studenter å gjenta eksamener på et lavere nivå i studiet.

Forslaget behandles i Programrådet for master i rettsvitenskap 4. juni.

– Ved å innføre emnesperre vil studentene få en riktigere vurdering til eksamen enn vi får til nå. Man kan godt si at vi med dette får en mer rettferdig konkurranse, når de kun måles mot studenter på samme nivå, sier studiedekan Erling Hjelmeng.

I dag kan viderekomne studenter gjenta eksamener i første del av studiet, og ifølge studiedekanen vil det kunne påvirke karaktersettingen og tilbakemeldingene fordi disse holder et faglig høyere nivå enn det som forventes av førsteårsstudenten.

Begrenser ikke gjentaksforsøkene

– Det er viktig at emnesperre ikke blandes med spørsmålet om gjentaksforsøk. Det foreligger ikke forslag om ytterligere begrensning i gjentakskvoten på fire forsøk, understreker Hjelmeng.

Han forteller at ingen av de tre juridiske fakultetene ønsker å stramme inn på antall gjentak før andre tiltak for å øke gjennomstrømningen er forsøkt. Dette kan være alt fra faglige omlegninger, nye evalueringsformer og overgang til beståttkarakter i noen emner.

Studiedekanene ved de tre juridiske fakultetene har tett kontakt i oppfølgingen av et brev fra rektorene ved universitetene i Tromsø, Bergen og Oslo der de uttrykker bekymring over konsekvensene av jusstudentenes gjentak av eksamener.

Påvirker gjennomstrømming

– I tillegg til at sensuren kan påvirkes, mener vi at gjentak av eksamener fra et lavere nivå på studiet påvirker studieadferden negativt. Det er krevende å studere og foreberede seg til eksamener på to nivåer samtidig, og det kan føre til ytterligere gjentak eller at eksamener utsettes, sier studiedekanen. Han viser til at svært få gjennomfører studiet på de normerte fem årene, og at selv etter syv år så har fortsatt rundt en tredjedel til gode å gjennomføre studieløpet.

Forstår uroen

– Jeg forstår at det er uro blant studentene om dette forslaget, og de andre tiltakene vi har til vurdering. Forutsigbarhet er viktig, og denne type endringer innføres ikke over natten. Gjeninnføring av emnesperre vil skje fra og med høsten 2019 om forslaget vedtas, og det skal være tilstrekkelig for at de som har innrettet seg på å gjenta en eksamen får gjort dette som planlagt, understreker Hjelmeng.


Vedtaksforslaget

Det innføres emnesperre på masterstudiet i rettsvitenskap med virkning fom. høsten 2019. Følgende emner sperrer for følgende emner:

  • JUS1111 kan kun gjentas til semesteret man har en eksamensmelding i emnet JUS2211. Studenten har da anledning til å gjenta emnet samme semester som JUS1211 eller når JUS2111 avlegges.
  • JUS1211 kan kun gjentas til semesteret man har en eksamensmelding i emnet JUS3111. Studenten har da anledning til å gjenta emnet samme semester som JUS2111 avlegges eller når JUS2211 avlegges.
  • JUS2111 kan kun gjentas til semesteret man har en eksamensmelding i emnet JUS3212 eller JUS3220. Studenten har da anledning til å gjenta emnet samme semester som JUS2211 avlegges eller når JUS3111 avlegges.
  • JUS2211 kan kun gjentas til semesteret man har en eksamensmelding i emnet JUS4211 eller JUS4111 eller JUS4121/JUS4122/JUS4123. Studenten har da anledning til å gjenta emnet samme semester som JUS3111 avlegges eller når JUS3212/JUS3220 avlegges.
  • JUS3111, JUS3212, JUS3220 og valgemner på bachelornivå kan kun gjentas til semesteret man har en eksamensmelding i emnet JUR5030 eller JUR5060. Studenten har da anledning til å gjenta emnet i løpet av året hvor 4. studieår avlegges, eventuelt valgemner.
  • Det settes ingen emnesperre på 4. eller 5. studieår.

 

Av Steinar Hafto Myre
Publisert 31. mai 2018 09:05 - Sist endret 1. juni 2018 07:32
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere