Kan du forhandle?

Å kunne forhandle er viktig for mange, men det er en kjernekompetanse for jurister. Det nye emnet Forhandlinger (JUS5070) gir deg mulighet til å lære og trene på forhandlingsmetoder.

Å kunne forhandle er en viktig kompetanse for jurister (Illustrasjonsfoto: colourbox.com)

Som jurist forhandler du blant annet ved kontraktsinngåelser og ved tvister. Og en eller annen gang vil du antagelig forhandle om din egen lønn. Har du da ferdighetene som bidrar til et godt resultat? Vet du hvordan du kan håndtere en krevende motpart?

I fjor ble emnet JUS5070 Forhandlinger (10 studiepoeng) opprettet, slik at jusstudenter skal få muligheter til å trene på forhandlinger i en juridisk kontekst. Opprinnelig var det ca 30 plasser på emnet, men i år er det utvidet til 60 plasser.

Se emnesiden for JUS5070 - Forhandlinger 

Dyre kurs i arbeidslivet

Professor Sverre Blandhol har basert emnet på teknikker fra Harvard Law School (foto: E. Jahren/UiO)

Faglærer Sverre Blandhol har lang erfaring med forhandlinger, tvisteløsning og mekling.

- I arbeidslivet betaler man i dyre dommer for slike kurs, forteller Blandhol. - Ved law schools og andre institusjoner hvor det tilbys, er slike kurs blant de mest populære. Dette er en flott mulighet for jusstudentene våre.

Undervisningsopplegget for det nye emnet tilsvarer det som brukes i forhandlingsopplæring ved Harvard Law School, der Blandhol har vært gjesteforsker. 

- Det finnes et lignende emne i Bergen, men mens det der fokuseres på tvisteløsning vil vårt emne være bredere, fortsetter Blandhol. - Det du lærer i dette emnet kan du bruke i alle situasjoner som innebærer en forhandling. 

Tett læreroppfølging

Forhandlingskompetanse kommer med strukturert læring og trening, derfor er emnet lagt opp som et interaktivt ferdighetsfag. Det vil si at caser, rollespill og diskusjoner er noen av læringsformene som brukes. Tilbakemelding på det man gjør er viktig for læringen, derfor vil du også analysere og diskutere egne og andres forhandlinger. Studentene blir tett fulgt opp av ansvarlig faglærer, samt to undervisningsassistenter.

Gjennom undervisningen vil du trene på analytiske, kreative og mellommenneskelige ferdigheter, som alle er viktige i en forhandling. Både planleggingen av og gjennomføringen av en forhandling er omfattet av kurset.

---

Emnet JUS5070 har obligatorisk oppmøte, og krever at du har bestått 3. studieår av jusstudiet eller tilsvarende. Du melder deg på kurs gjennom den vanlige kurspåmeldingen i Studentweb i begynnelsen av hvert semester.

Publisert 7. aug. 2018 15:35 - Sist endret 7. aug. 2018 15:35