Framleis høge poenggrenser

Dei nye studentane som kjem til Det juridiske fakultet i august har passert eit trongt nålauge. Poenggrensa er framleis høg, og høgare enn i 2017.

faddere august 2016

I år som før står entusiastiske fadderar klar til å ta i mot dei nye studentane.

UiO melder om rekord i år med nesten 20 000 førstevalgssøkarar, men søkertala for rettsvitskap har ikkje endra seg mye. Søkertala for bachelor i kriminologi er høgare enn i 2017, og poenggrensa har og auka.

Søkertal for 2018 

(2017-tal i parentes)

 Studium

 Ordinær kvote

 Primærvitnemålskvote

 Opptaksramme

 Søknadar

 Førsteprioritetssøkarar

 Antal tilbod

 Rettsvitskap, høst

 62,0 (61,3)

 55,0 (54,2)

 224

 5225 (5159)

 1758 (1762)

 375

 Rettsvitskap, vår

 60,4 (59,6)

 52,6 (51,9)

 213

 4329 (4550)

 686 (716)

 355

 Krim (BA)

 55,1 (54,3)

 50,5 (49,6)

 60

 4397 (3994)

 770 (709)

 170

 

Kjelde: Samordna opptak sine søkertal.

 

Publisert 19. juli 2018 13:05 - Sist endret 19. juli 2018 13:07