Juriteket søker medarbeidere

Juriteket søker etter tre nye studentmedarbeidere med tiltredelse januar 2019. Studenter på 1. og 2. studieår oppfordres til å søke.

SØKNADSFRIST: 30. november 2018

Juriteket er underlagt Seksjon for informasjonsteknologi ved Det juridiske fakultet og
er lokalisert i 3. etasje, Domus Nova. Vi er fakultetets Student-IT tjeneste, og består
av 10 studentveiledere som bistår studenter med bruk av IT-tjenestene ved fakultetet
gjennom IT-support og kurs.

Alle veiledere ved Juriteket er studenter ved fakultetet, og det er nødvendig med noe
brukererfaring innen IT. Det stilles ingen krav til formell kompetanse. Erfaringen kan
være opparbeidet ved bruk eller på andre måter. Servicefunksjonen er en sentral del
av veileders ansvar, slik at en positiv og pedagogisk innstilling tillegges vekt.
Nye veiledere blir tilbudt intern kursing og opplæring, samt kurs hos Lovdata i bruk
av Lovdata PRO.

Veilederne har én vakt på seks timer per uke, med mulighet for frivillige ekstravakter.
Veilederne holder også kurs for andre studenter på fakultetet.

Stillingen lønnes fra lønnstrinn 35 til 40, avhengig av ansiennitet ved Juriteket. Veilederne har også tilgang til egne leseplasser ved Domus Nova, tekjøkken og fri utskriftskvote.

For ytterligere informasjon, se våre nettsider: www.jus.uio.no/juritek eller kontakt Juriteksleder Fredrik Wiker på: 22 85 00 10 / fredrik.wiker@jus.uio.no.

Fullstendig søknad med CV og eventuelle attester sendes som én samlet PDF-fil via epost
til: fredrik.wiker@jus.uio.no.

Kun elektroniske søknader mottas. Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju.

Publisert 12. nov. 2018 15:18 - Sist endret 12. nov. 2018 15:18