Kollokviegrupper høsten 2018

Vi fortsetter tilbudet om å melde seg til kollokviegrupper gjennom Studentweb.

Påmeldingen gjør du i Studentweb, på samme måte som vanlig undervisningspåmelding, og du kan melde deg på frem til og med 1. september 2018.

Gjennom påmelding i Studentweb vil du bli tilfeldig plassert i en kollokviegruppe på ca seks studenter. Dere får også et eget «rom» i Canvas.

Det er frivillig å melde seg på og det ingen undervisningsaktiviteter knyttet til dette. Det er altså opp til hver og en av deltakerne å ta initiativ og få gruppen til å fungere. Dersom dere har meldt dere på en kollokviegruppe er det viktig at dere deltar i gruppen. Hvis ikke vil det gå utover dine medstudenter.

Dette er et tilbud til studenter på JUS1211, JUS2111, JUS2211, JUS3111, JUS3212, JUS4211, JUS4111, JUS4121, JUS4122 og JUS4123.

Ønsker du ikke å melde deg på en gruppe, velger du alternativet "ikke kollokviegruppe" i Studentweb.

Kontakt med de andre i gruppa

Etter påmeldingsperiodene vil det opprettes et Canvas-rom hvor du får tilgang til å kontakte de andre i gruppen via chatfunksjonen eller ved å sende e-post. Gjennom Canvas avtaler dere selv det første møtet. Canvas-rommet kan også brukes videre av gruppa (ut semesteret).

Høsten 2018:  Canvas-rommene vil bli opprettet i uke 35. 

Trekke deg fra gruppe før semesterstart

Du melder deg av ved å gå inn i utdanningsplanen din og velge alternativet «99-ønsker ikke kollokviegruppe» innen 1. september.

Hvis mange studenter trekker seg fra gruppene innen 1. september, vil vi slå sammen noen grupper slik at de blir fulltallige. Du kan derfor oppleve å få kollokviegruppe med et annet nummer enn den du meldte deg opp til i Studentweb.

Bytte gruppe etter semesterstart

Det er ikke mulig å bytte gruppe etter 1. september. Dersom du ønsker en annen gruppe må du melde deg opp til kollokviegruppe det påfølgende semesteret. Får du ikke kontakt med gruppen din, kan du ta kontakt med infosenteret.

Beholde kollokviegruppe i senere semestre?

Dersom du melder deg på en kollokviegruppe og du ønsker å beholde denne de påfølgende semestrene, organiserer dere det selv, og lar være å melde dere til kollokviegruppe det påfølgende semester.

Husk at om du melder deg på, er det viktig at du tar ansvar for å følge opp og delta, da andre studenter regner med deg!

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon? Ta kontakt med infosenteret. 

Publisert 30. aug. 2018 12:55 - Sist endret 30. aug. 2018 12:57