Møt studentombudet på Det juridiske fakultetet

Studentombudet vil fra og med 7. februar være tilstede for drop-in veiledning på fakultetet annenhver onsdag fra kl. 13.00 - 15.00. Studentombudet kan hjelpe deg til å se muligheter på utfordringer og problemer knyttet til din studiehverdag. Studentombudet er en uavhengig og nøytral bistandsperson, og har taushetsplikt

Studentombudet og fakultetet ønsker å synliggjøre studentombudet for studentene på Det juridiske fakultet. Det er derfor inngått et samarbeid om drop-in veiledninger annenhver uke i sentrum. Studentombudet vil sitte på veiledningskontoret i tilknytning til Infosenteret i 2. etg i Domus Academica. Tid og sted finner dere på Facebook og på fakultetets arrangementssider.

Studentombudet kan hjelpe deg som student med mange ulike problemstillinger og vi håper dere vil benytte dere av tilbudet.

Hva er Studentombudet?

 • er en uavhengig og nøytral bistandsperson, og har taushetsplikt
 • kan kontaktes anonymt og uten forpliktelse
 • kan vurdere en sak før den meldes i «si fra»-systemet, eventuelt varsle anonymt for studenten
 • kan gi råd i saker, bistå ved søknader og klager delta på møter mellom student og administrasjon

Hva er Studentombudets rolle?

 • skal påse at saker får en forsvarlig og korrekt behandling og sikre studentenes rettssikkerhet
 • bidrar til rettferdighet - ikke til fordel for studentene
 • bidrar til å løse saker - på et så lavt nivå som mulig
 • er rett person når saken ikke hører hjemme andre steder - fungerer som «sikkerhetsnett»

Hva kan Studentombudet bistå deg med?

 • disiplinærsaker – utestenging, tap av studierett, for eksempel i fuskesaker 
 • læringsmiljøsaker – fysisk og psykososialt læringsmiljø, deriblant trakassering
 • eksamen – for eksempel ved klager
 • tilrettelegging
 • krevende dialog med UiO
 • klagesaker generelt
 • juridiske problemstillinger i relasjonen med UiO

Du kan møte opp på Infosenteret på de oppsatte tidspunktene eller når som helst ta kontakt direkte med studentombudet. 

Publisert 1. feb. 2018 11:26 - Sist endret 1. feb. 2018 11:26