Få styreerfaring og mulighet til å påvirke

Det skal snart velges studentrepresentanter til fakultetsstyret. 1. november 2018 er fristen for å foreslå kandidater til valget.

Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Kunne du eller noen du kjenner tenke seg å sitte i fakultetsstyret? Du vil få innblikk i saker av viktighet for fakultetet og du får erfaring med å sitte i et styre.

For perioden 1.januar - 31. desember 2019 skal det velges én student, samt to rangerte vararepresentanter. Det skal velges blant og av studentene på fakultetet.

Les mer om fakultetsstyret

Regler for nominering og valg

Utfyllende informasjon om fakultetsstyret finnes i fakultetets administrasjonsreglement §§ 2-8

Som det står i reglementet, har studentene tre representanter i fakultetsstyret. En av disse må være uavhengig av Juridisk studentutvalg (JSU).

Hvem kan velges? For å være valgbar til det ledige vervet i fakultetsstyret, må du være en student med stemmerett (semesterregistrert ved Det juridiske fakultet), og du kan ikke inneha verv i JSU.

Hvordan nominere? Alle studenter med stemmerett kan fremme forslag på enhver valgbar student. Kandidatforslag skal fremsettes skriftlig overfor valgstyret, og være underskrevet av minst like stort antall som det antallet kandidater forslaget inneholder.

Les om valgbarhet og forslag til kandidater i Valgreglement for UiO § 9 og § 10.

Send ditt forslag

Forslag til kandidater sendes til valgstyrets sekretær Eirik Haakstad, eirik.haakstad@jus.uio.no, senest 1. november 2018.

Valget gjennomføres som elektronisk valg i perioden 12. til 19. november 2018.

Har du spørsmål? Kontakt Eirik Haakstad i valgstyret

Publisert 15. okt. 2018 11:49 - Sist endret 15. okt. 2018 11:49