"Kontroll på kontinentet"

Med juridisk språkemne i tysk eller fransk vil du stille sterkt om din fremtidige arbeidsplass er internasjonalt rettet: Tyskland og Frankrike er blant Norges viktigste samarbeidspartnere. 

Kunnskap om tysk og fransk språk og rettssystem kan være et stort pluss i jobbsammenheng (illustrasjonsfoto: colourbox.com)

Tyskland og Frankrike utgjør de største markedene i EU, og Norge har en betydelig utenrikshandel med begge land. Det vil alltid være behov for jurister som har kunnskap om rettssystemene i de respektive landene, og som kjenner språk og kultur. Særlig franskmenn er mest komfortable med å forhandle på eget språk.

De juridiske språkemnene kan være din inngangsport til en spennende jobb. Og om du planlegger å reise på utveksling vil et språkemne gjøre deg bedre forberedt.

Les mer om utveksling

Studietur

Språkemnene på JUS har nylig blitt oppdatert: de er kortet noe ned og gir nå 10 studiepoeng, slik at de passer bedre i jusstudiets oppbygning. Det er også lempet noe på oppmøtekravet. Språkemnene har en varighet på halvannet semester, med oppstart om høsten.

Emnene kan i tillegg lokke med både utenlandstur og bedriftsbesøk. Tysk for jurister-studentene vil ha mulighet til å reise på delvis subsidiert studietur til Berlin.

Se emnesidene:

I jusstudiet er det obligatorisk med minst et engelsk valgemne, men dette kravet kan også oppfylles ved å ta et av språkemnene.

 

Publisert 10. aug. 2018 16:24 - Sist endret 16. aug. 2018 09:18