Valg av studentrepresentant til fakultetsstyret

Til Fakultetsstyret skal det velges en studentrepresentant, med to vara i rangert rekkefølge. Representantene velges av og blant studentene.

Valget er åpent 7. februar til 14. februar kl 12.00.

Studentene har i alt tre representanter i fakultetsstyret, hvorav én må være uavhengig av Juridisk studentutvalg (JSU). Det er denne representanten som nå skal velges.

Les mer om Fakultetsstyret

Les om valgbarhet og forslag til kandidater i Valgreglement for UiO § 9 og § 10.

Kandidatene


John E. Erlien (foto: privat)

John E. Erlien
Studieprogram: Master i Kriminologi

Verv:

  • Fagutvalgsmedlem for Master i kriminologi og rettsosiologi
  • Fungerende leder (1.vara) for velferds- og studentbylisten i studentparlamentet ved UIO
  • Vara i Priskomiteen ved UIO
  • Nestleder i og medgrunnlegger av velferds- og studentbylisten
  • Styremedlem med ansvar for sosiale begivenheter i Velferds- og studentbyforeningen (tidl. Kringsjå Studentpub)

Jeg stiller til valg med det håp å kunne sikre ivaretakelse av mangfold på fakultetsnivå. Mangfold i form av et samfunnsvitende perspektiv, som kan utfylle det juridiske blikk som allerede preger fakultetsstyret. Mangfold i at alle studentene ved fakultetet skal føle seg ivaretatt av en studentrepresentant også i fakultetsstyret. Med dette kan fakultetet sikres inkluderende studentrepresentasjon som muliggjør fullstendig belysning ved forskjellige syn representert i styret. Et særskilt mål vil være å sørge for at studentenes betraktninger angående fakultetets overflytting til nytt bygg i slutten av 2019 skal bli hørt. Fokuset må blant annet være på utformingen og fordelingen av det nye bygget, og hvordan studenter ønsker dette.


Aksel Wilhelm Jebsen
(foto: privat)

Aksel Wilhelm Jebsen
Alder: 24
Studieprogram: Master i rettsvitenskap

Jeg har to år som undergruppeleder i Congregatio Forensis, og et år som styremedlem samme sted. Jeg er medforfatter av Studentenes Perspektivmelding (NHH-Symposiet 2017), og tidligere styremedlem i Juridiske Studenters Stiftelse. Videre har jeg vært JSU-uavhenigig fakultetsstyrerepresentant i perioden juni-desember 2017.

Jeg stiller til gjenvalg med en fortsatt forhåpning om å kunne gjøre jussen mer flerfoldig. Det bør bli enklere å kunne inkludere emner fra andre disipliner i en juridisk grad, og fakultetet bør i større grad legge vekt på perspektivfag som ruster studentene for et samfunn i stadig endring.Videre har jeg også en ambisjon om å kunne bidra til at jussen blir et hyggeligere sted å være student. Fakultetet er i dag omsvøpet av et unødig negativt studiepress, et press som hverken studentene, fakultetet eller samfunnet er tjent med. Fakultetsstyret bør aktivt jobbe for at alle studenter, flinke som middelmådige og mindre flinke, føler glede, tilhørighet og engasjement til institusjonen og faget.

Vel så viktig som å være flink, er det å være god. Alle som går ut døren på Det juridiske fakultet bør føle at de er gode nok for det som venter på utsiden.


Linn-Aurora Wengen
(foto: privat)

Linn-Aurora Wengen
Alder: 26
Studieprogram: Master i rettsvitenskap (4. studieår)

Hvorfor velge meg? Jeg har mangeårig erfaring med styrearbeid og teamjobbing fra politikk og annet organisasjonsarbeid. Eksempler verdt å nevne er Young Ambassadors, et ettårig utdanningsprogram for elever i den videregående skolen, og Congregatio Forensis’ egen undergruppe, Femme, som jobber med mentorordningen for kvinnelige jusstudenter.

Hva kan jeg bidra med? Som studentrepresentant vil jeg ta med meg min faglige og personlige erfaring inn i styret. Som jusstudent kjenner jeg viktigheten av nøyaktighet og god forberedelse. Jeg er effektiv, nysgjerrig og har ikke noe i mot en diskusjon.

Hva skal jeg gjøre for studentene og fakultetet? Jusstudiet er i stadig endring, noe den siste tids engasjement for Silurveien og Inspera har vist. Det er avgjørende at studentene både blir hørt og gjør seg hørt. Som deres studentrepresentant ønsker jeg å jobbe for dette. Jeg vil også jobbe for et mer inkluderende miljø; Suksess bør ha andre parametere enn antall timer tilbragt på lesesalen eller antall sider lest. Engasjement er vel så viktig, både for faget og utenom studiet. Jussen skapes ikke i et vakuum og det bør heller ikke morgendagens jurister.

Publisert 7. feb. 2018 11:46 - Sist endret 6. apr. 2020 14:00