Bli med på prosedyrekonkurranse i Haag

Bli med i fakultetets (og Norges) lag på prestisjefylt prosedyrekonkurranse i Haag. Deltagelse og gjennomføring gir studiepoengsuttelling.

Deltagere hilser på dommerne, fra Telders 2018 (foto: Telders Moot Court Competition)

Juridisk Fakultet søker studenter til å delta i Telders prosedyrekonkurransen 2019.  Telders er den mest prestisjefylte prosedyrekonkurransen i Europa. Du deltar i prosedering av en realistisk folkerettslig case i konkurranse med lag fra anerkjente institusjoner over hele Europa.

Søknadsfrist: 19. september 2018.

Fakultetet dekker reise og opphold for deltagere, og studenter som deltar vil kunne tilgodeses med studiepoeng.

Om Telders

Konkurransen finner sted i Haag og finalen foregår i Den Internasjonale Domstolens (ICJs) lokaler, Peace Palace i Haag.

Laget vil bestå av fire deltagere og følges opp gjennom hele prosessen av to «coacher» som vil hjelpe med utforming av prosess-skriv og reise sammen med laget til Haag for den muntlige delen av konkurransen.

Hvorfor delta?

Deltagelse gir deg internasjonal erfaring, møter med dyktige medstudenter, forbedret skriveteknikk og muntlige ferdigheter – og 10 studiepoeng i graden Master i rettsvitenskap (må innpasses som del av graden).

For studenter på Public International Law og JUS5540 er tematikken også direkte koblet mot pensum og deltagelse vil slik sett gi ekstra undervisning.

Se flere detaljer på emnesidene:

JUS5040 - Moot Court

JUS5041 - Prosedyrekonkurranser

Hvem kan søke?

Alle jusstudenter ved fakultetet kan søke. Deltagere bør helst ha fullført 2. år av studiet, herunder faget jus 2111. Det vil bli avholdt en lukket audition/intervju i forbindelse med utvelgelse av deltagere.

Deltagere må påregne regelmessig arbeid med forberedelser fra og med oktober 2018 til og med mai 2019. Sakspapirene for oppgaven offentliggjøres i oktober 2018 og den muntlige prosedyren foregår i Haag i mai 2019. Innlevering av prosess-skriv skjer i februar 2019.

Dersom du ønsker å delta, send en kort søknad (maks 300 ord) på engelsk hvor du forklarer hvorfor du ønsker å delta på laget. Søknad sendes til stipendiat Jørgen Sørgard Skjold – j.s.skjold@jus.uio.no

Publisert 6. sep. 2018 10:26 - Sist endret 6. sep. 2018 12:19