Utvidet åpningstid på lesesaler

Fra og med 30. juli vil de ordinære lesesalene ha åpent noen timer lenger både på hverdag og i helg

En gladnyhet for deg som studerer både tidlig og sent: Morgenfugler har nå adgang til fakultetets ordinære lesesaler allerede fra kl. 06.00, og i helgene vil de holde åpent til kl 23.00.

Husk studentkortet

Fra og med 30. juli vil studentene få utvidede åpningstider ved følgende av våre lesesaler:

  • Domus Nova - lesesalene i 1. etasje
  • St. Olavs gate 23 - 2. og 5. etasje
  • St. Olavs gate 24 - 3. og 5. etasje
  • Domus Media øst - alle 6 lesesalene
  • Domus Media vest - Lucy Smiths sal

Disse salene vil nå holde åpent 06.00 - 23.00 på hverdager, og 08.00 - 23.00 i helgene.

Som før må du alltid ha med studentkortet for å få adgang til lesesalene. Hovedinngangene til selve bygningene vil være ulåst 07-18 på hverdager, mens i helger må kort og kode benyttes på hovedinnganger.

Juriteket, Læringssenteret og PC-stuen i 3 etasje Domus Nova har uforandrete åpningstider.

Alle bygg samme tider

Bakgrunnen for endringene er et ønske om en ensartet praksis for åpningstider for de mer enn 100 byggene ved UiO. Tidligere var det vanskeligere for brukerne å vite hvor og når de hadde adgang, adgangssystemer var vanskelig å drifte og ga dermed dårligere sikkerhet.

Det er derfor vedtatt enhetlige åpningstider på UiO. Det vil for noen føre til mer bruk av adgangskort, men det vil gi bedre sikkerhet. Målet har vært bedre sikring av UiOs verdier og bygninger, men samtidig sørge for at UiOs lokaler er tilgjengelige for ansatte, studenter og besøkende.

Publisert 30. juli 2018 15:00