2019

Publisert 20. des. 2019 11:07

Når Domus Juridica åpner 6. januar vil du få studieinformasjon, studieveiledning, IT-support og bibliotektjenester på ett og samme sted.

Publisert 3. des. 2019 12:42

Studentane har tre representantar i fakultetsstyret, ein av disse er på val hausten 2019. Ein treng fleire kandidatar, og det er no utsatt frist for å melda kandidatar for val til fakultetsstyret for perioden 01.01.20-31.12.20

Publisert 26. nov. 2019 13:41

Fakultetet har behov for nye studentrettere for våren 2020.

Publisert 26. nov. 2019 13:07

Fakultetet har behov for nye kollokvieveiledere våren 2020.

Publisert 18. nov. 2019 10:09

Vi er midt inne i en flytteprosess, og det er lett å miste oversikt over hvor ting er i denne mellom-perioden før den offisielle åpningen av Domus Juridica. Her forklarer vi hva som flytter hvor, og hva som er åpent når.

Publisert 11. nov. 2019 15:46

Vi minner om bokskap som må tømmes innen 14. november og lesesalsplasser som må ryddes innen 15. november.

Publisert 6. nov. 2019 19:11

Studentene fikk nylig anledning til å dele sine meninger om eksamensformer og stress i et allmøte i regi av CELL. Mange ble overrasket da det i møtet kom frem hvor mange ulike eksamensformer som var i bruk ellers ved UiO.

Publisert 24. okt. 2019 10:40

Nylig ble to vedtak fattet om Lovdata Pro og jusstudiet: Det er ikke lenger krav om å lage et faglærerutvalg i Lovdata for hvert emne. Fusk er fortsatt ikke tillatt, men det vil ikke bli laget et ekstra reglement for bruk av Lovdata Pro.

Publisert 15. aug. 2019 13:17

Bli med i fakultetets (og Norges) lag på prestisjefylt prosedyrekonkurranse i Haag. Deltagelse og gjennomføring gir studiepoengsuttelling.

Publisert 15. aug. 2019 10:19

Fra og med vårsemesteret 2020 blir det flere endringer på emnet JUS1111, blant annet skal det gis karakteren bestått/ikke-bestått på eksamen.

Publisert 1. aug. 2019 13:16

Fakultetet har behov for nye kollokvieveiledere høsten 2019 og våren 2020.

Publisert 28. juni 2019 15:04

Fra og med 1. juli har Infosenteret sommerstengt.

Dommerpanelet i prosedyrekonkurransen, tre dommere. Foran dem står det et tomt podie.
Publisert 20. juni 2019 13:18

Laget fra Det juridiske fakultet i Oslo gjorde det bra i årets Telders prosedyrekonkurranse i Haag.

Publisert 3. juni 2019 11:26

Det har vært nødvendig med en teknisk justering av emnesperreregelen før den skal tre i kraft i høst. Enkelte studenter kan bli berørt av endringen.

Publisert 29. mai 2019 12:40

Du har lært å tolke en lov, men kan du lage en lov? Nå kan jusstudenter jobbe med reelle utredninger for oppdragsgivere som NAV og Oslo kommune - i lovlab'en!

Publisert 23. apr. 2019 12:37

Januar 2020 starter du semesteret i et helt nytt bygg - Domus Juridica. Før flytting må vi rydde og pakke. Les om hvordan dette påvirker høstsemesteret 2019.

Publisert 25. feb. 2019 08:50

Etter rivingen og ryddingen av tomten, er arbeidet med å grave grøfter for det nye bygget begynt. Den første fasen av arbeidet – spunting på fagspråk – vil i de neste 6-8 ukene medføre en del støy og vibrasjoner i nabolaget.

 Sverre Blandhol og Roar Thun Wægger
Publisert 10. feb. 2019 17:43

Spillefilm erstatter tekst som casebeskrivelse når forskergruppen Tvisteløsninger inviterer studenter og andre interesserte til seminar.

Publisert 29. jan. 2019 10:04

Etter en prosess hvor man har sett på det totale valgemnetilbudet, vil fakultetet få færre valgemner, men også en mer dynamisk og helhetlig portefølje.

Publisert 2. jan. 2019 13:50

Fakultetet har behov for nye oppgaverettere og kollokvieveiledere våren 2019.