2019

Publisert 15. aug. 2019 13:17

Bli med i fakultetets (og Norges) lag på prestisjefylt prosedyrekonkurranse i Haag. Deltagelse og gjennomføring gir studiepoengsuttelling.

Publisert 15. aug. 2019 10:19

Fra og med vårsemesteret 2020 blir det flere endringer på emnet JUS1111, blant annet skal det gis karakteren bestått/ikke-bestått på eksamen.

Publisert 1. aug. 2019 13:16

Fakultetet har behov for nye kollokvieveiledere høsten 2019 og våren 2020.

Publisert 28. juni 2019 15:04

Fra og med 1. juli har Infosenteret sommerstengt.

Dommerpanelet i prosedyrekonkurransen, tre dommere. Foran dem står det et tomt podie.
Publisert 20. juni 2019 13:18

Laget fra Det juridiske fakultet i Oslo gjorde det bra i årets Telders prosedyrekonkurranse i Haag.

Publisert 3. juni 2019 11:26

Det har vært nødvendig med en teknisk justering av emnesperreregelen før den skal tre i kraft i høst. Enkelte studenter kan bli berørt av endringen.

Publisert 29. mai 2019 12:40

Du har lært å tolke en lov, men kan du lage en lov? Nå kan jusstudenter jobbe med reelle utredninger for oppdragsgivere som NAV og Oslo kommune - i lovlab'en!

Publisert 23. apr. 2019 12:37

Januar 2020 starter du semesteret i et helt nytt bygg - Domus Juridica. Før flytting må vi rydde og pakke. Les om hvordan dette påvirker høstsemesteret 2019.

Publisert 25. feb. 2019 08:50

Etter rivingen og ryddingen av tomten, er arbeidet med å grave grøfter for det nye bygget begynt. Den første fasen av arbeidet – spunting på fagspråk – vil i de neste 6-8 ukene medføre en del støy og vibrasjoner i nabolaget.

 Sverre Blandhol og Roar Thun Wægger
Publisert 10. feb. 2019 17:43

Spillefilm erstatter tekst som casebeskrivelse når forskergruppen Tvisteløsninger inviterer studenter og andre interesserte til seminar.

Publisert 29. jan. 2019 10:04

Etter en prosess hvor man har sett på det totale valgemnetilbudet, vil fakultetet få færre valgemner, men også en mer dynamisk og helhetlig portefølje.

Publisert 2. jan. 2019 13:50

Fakultetet har behov for nye oppgaverettere og kollokvieveiledere våren 2019.