Vil du bli kollokvieveileder ved siden av studiene?

Fakultetet har behov for nye kollokvieveiledere våren 2020.

Søknadsfrist 5. desember 2019

Du søker ved å sende en e-post  til Maria Haldeaki, maria.haldeaki@jus.uio.no, med tittel "Kollokvieveileder", husk at motivasjonsbrevet skal være kort. 

Hva kreves av deg?

For å kunne bli veileder kreves det avlagt eksamen JUS3111 og gode karakter på samtlige juridiske fag.

De som oppfyller kravene vil bli innkalt til et kort intervju, ca 20 minutter, fredag den  13 desember 2019  mellom kl.  8:30- 14:00, sett av tiden du får nærmere beskjed om nøyaktig tid og sted.

Nyttig erfaring

Arbeidet som kollokvieveileder er en form for ledererfaring som vil være av betydning i arbeidslivet senere. Tilbakemeldinger fra kollokvieveilederne viser at dette er en nyttig og lærerik erfaring å ha med seg også videre i studiet. Hensikten med ordningen er å følge opp studentene på første studieår i Master i rettsvitenskap bedre gjennom å kollokvere mer strukturert fra starten av studiet, og å gi dem en bedre oppfølging fra fakultetet. Vi ønsker at ordningen skal bidra til å gi studentene trening i effektiv kollokvering og bedre studie- og oppgaveløsningsteknikk.

Obligatorisk opplæring

Første samling holdes to.  06.02.2020 kl 12:15 - 14:00, DJ Undervisningsrom 3111
Andre samling holdes to.  19.03.2020 kl 12:15 - 14:00, DJ Undervisningsrom 3111
Herman Bruserud holder begge samlingene.

Det er et krav at en kollokvieveiledere har deltatt på eller vil delta på et Lovdataprokurs. Lovdataprokursene våren 20 er annonsert på timeplanen til de vanlige kursene i emnet JUS1111.

Lønn

Arbeidet som kollokvieveileder lønnes med 366,80 per kollokvietime (183,40 per klokketime, men med en ekstra time betalt forberedelse). Hver kollokviegruppe består av 6 studenter og har en veiledningsramme på maks. 24 timer. Det er adgang til å holde veiledning for flere enn én gruppe.  Du får betalt for samlingene. Lønn for kollokvieveiledning kommer i siste uke i mai, november. Veiledningen holdes normalt i perioden 1.februar -15. mai vårsemestret, og 1. september – 15 november høstsemesteret.

Timelister:

Du må levere en underskrevet timeliste med dato, tid og antall timer for at du skal få utbetalt lønn. Malen for timelisten får du ved kontraktsinngåelsen og du må sende listen  skannet på epost til administrasjonen ved Maria  Haldeaki innen den fastsatt fristen. Våren 20 er denne fristen for timelisten 19.5.2020.

 

 

Publisert 26. nov. 2019 13:07 - Sist endret 26. nov. 2019 13:07