Vil du bli kollokvieveileder ved siden av studiene?

Fakultetet har behov for nye kollokvieveiledere høsten 2019 og våren 2020.

Søknadsfrist 5. august

Du søker ved å sende en e-post til Maria Haldeaki med tittel "Kollokvieveileder".

Hva kreves av deg?

For å kunne bli veileder kreves det avlagt eksamen JUS3111 og gode karakter på samtlige juridiske fag.

De som oppfyller kravene vil bli innkalt til et kort intervju i uke 33.

Nyttig erfaring

Arbeidet som kollokvieveileder er en form for ledererfaring som vil være av betydning i arbeidslivet senere. Tilbakemeldinger fra kollokvieveilederne viser at dette er en nyttig og lærerik erfaring å ha med seg også videre i studiet. Hensikten med ordningen er å følge opp studentene på første studieår i Master i rettsvitenskap bedre gjennom å kollokvere mer strukturert fra starten av studiet, og å gi dem en bedre oppfølging fra fakultetet. Vi ønsker at ordningen skal bidra til å gi studentene trening i effektiv kollokvering og bedre studie- og oppgaveløsningsteknikk.

Obligatorisk opplæring

  • Første samling er 22.08.2019 kl 12:15-14, Rom 540 DN
  • Andre samling er 16.10.2019 kl 10:15-12 Rom 540 DN

Herman Bruserud holder begge samlingene.

Det er et krav at en kollokvieveiledere har deltatt på eller vil delta på et Lovdataprokurs. Lovdataprokursene høsten 2019 er annonsert på timeplanen til de vanlige kursene i emnet JUS1111.

Lønn

Arbeidet som kollokvieveileder lønnes med 366,80 per kollokvietime (183,40 per klokketime, men med en ekstra time betalt forberedelse). Hver kollokviegruppe består av 6 studenter og har en veiledningsramme på maks. 24 timer. Det er adgang til å holde veiledning for flere enn én gruppe.  Du får betalt for samlingene med Bruserud.  Lønn for kollokvieveiledning kommer siste uke i november (høst). Veiledningen holdes i perioden 1.februar -15. mai vårsemestret, og 1. september – 15. november høstsemesteret.

 

 

 

Publisert 1. aug. 2019 13:16 - Sist endret 2. aug. 2019 09:14