Overrasket over mulighetene for ulike eksamensformer

Studentene fikk nylig anledning til å dele sine meninger om eksamensformer og stress i et allmøte i regi av CELL. Mange ble overrasket da det i møtet kom frem hvor mange ulike eksamensformer som var i bruk ellers ved UiO.

Panelet som introduserte med egne erfaringer rundt eksamen.
Beate Berge (vitenskapelig assistent), Malcolm Langford (faglærer), Gidske Dekker-Olsen (ELSA) og Ishtiaq Hossein (Congregatio Forensis) delte erfaringer om eksamen på allmøtet for jusstudenter (foto: Egil Jahren/UiO)

Initiativet CELL (Centre on Experiential Legal Learning) ble startet opp i fjor, og har som et av sine mål å få innført flere typer undervisningsformer på jusstudiet. De mener at da må vi også se på eksamensformene og hvordan disse har sammenheng med læring, samt hvordan det påvirker stress og konkurransekultur blant studentene.

Tirsdag 5. november inviterte de studenter til allmøte på Frokostkjelleren, for å høre studentenes synspunkter om eksamen.

Vi er ulike

Et panel bestående av Beate Berge (vit.ass), Malcolm Langford (faglærer), Gidske Dekker-Olsen (ELSA) og Ishtiaq Hossain (Congregatio Forensis) innledet med hvorfor de var opptatt av eksamensformer, og delte erfaringer fra både student- og faglærersiden.

- Det er viktig at alle får mulighet til å utvikle og vise frem sine ulike ferdigheter og styrker, sa Dekker-Olsen. - Det er ikke slik at alle jurister skal jobbe med det samme. Vi skal inn i ulike roller, med ulike krav til hva vi bør beherske.

Langford påpekte også at å få til flere ulike undervisnings- og eksamensformer kan bidra til å motivere, ettersom det da blir mer variasjon gjennom studiet.

Godt å bli hørt

Studentene (f. v.) Mira Stokke, Lisa Schiøth Wang og Emily Wilskow synes allmøtet var et bra tiltak for å få studentenes perspektiver (foto: Egil Jahren/UiO)

I løpet av allmøtet ble de oppmøtte delt inn i grupper, som sammen med faglærere diskuterte ulike spørsmål knyttet til eksamen og læring. Tilbakemeldingene fra samtalene tar CELL med seg i sitt videre arbeid.

De oppmøtte studentene var positive til tiltaket.

- Eksamen er et ofte diskutert tema blant oss studenter, fortalte Mira Stokke, en av deltagerne. - Det var godt å komme hit, og dele erfaringer og bli hørt. Jeg liker at man er løsningsorientert.

Medstudentene Lisa Schiøth Wang og Emily Wilskow er enige i at man bør ha mer variasjon og flere praktiske og arbeidslivsrettede elementer i jusstudiet. De følte også på at én stor eksamen i semesteret, som blir din ene sjanse til å vise hva du kan, bidrar til mye stress.

Overraskende opplysning

Faglærerne Tobias Mahler og Malcolm Langford merket seg at det var mye støtte for varierte eksamensformer, særlig at det burde være flere muntlige eksamener (foto: Egil Jahren/UiO)

Arrangementet hadde en myk start, med kahoot om eksamensformer. Flere tilstede ble overrasket da det i kahoot'en kom frem at ved UiO finnes det 14 ulike godkjente eksamensformer. På de obligatoriske emnene i jusstudiet brukes det bare fire ulike eksamensformer (én mer enn det man hadde i 1976).

- Jeg mener absolutt ikke at skoleeksamen er en uegnet eksamensform, sa professor og kommende dekan Ragnhild Hennum i en avsluttende kommenter. - Men vi må få mer variasjon.

Kahoot'en ble for øvrig vunnet av Mads Fredrik Baardseth, leder av Juridisk studentutvalg.

Publisert 6. nov. 2019 19:11 - Sist endret 6. nov. 2019 21:26