Endring i emnesperren

Det har vært nødvendig med en teknisk justering av emnesperreregelen før den skal tre i kraft i høst. Enkelte studenter kan bli berørt av endringen.

Emnesperreregelen er slik at om du ønsker å gjenta et emne, så må du gjøre det innen to semester etter at du først avla emnet.

For eksempel: skal du ta opp JUS1111, må du gjøre det senest semesteret før du tar emnet JUS2211.

For at emnesperren skal fungere i Studentweb, har det vært nødvendig med en teknisk justering i regelen. Noen studenter vil kunne bli berørt av dette, men fakultetet har en løsning for disse.

Les hele emnesperreregelen her

Gjelder fra når du består eksamen

Med utgangspunkt i eksemplet over, var regelen opprinnelig slik at du i Studentweb blir sperret for oppmelding til JUS1111 i det øyeblikket du melder deg til JUS2211. Men etter endringen vil emnesperren virke slik at du ikke kan melde deg til JUS1111 fra det øyeblikket du har bestått eksamen i JUS2111. Endringen innebærer altså at «sperretidspunktet» er skjøvet noe frem.
 

Se fullstendig tabell over hva du kan gjenta når

I hjelpetabellen under ser du hvilke eksamener du blir sperret for å gjenta, med utgangspunkt i hvilket emne du har bestått:

Når jeg har bestått dette emnet... ...blir jeg sperret for å gjenta følgende emner:
JUS1211 Ingen begrensning
JUS2111 JUS1111
JUS2211 JUS1111 og JUS1211
JUS3111 JUS1111, JUS1211, JUS2111 og JFEXFAC04
JUS3212 og JUS3220 JUS1111, JUS1211, JUS2111, JFEXFAC04 og JUS2211
Masteroppgave (30 eller 60 studiepoeng) JUS1111, JUS1211, JUS2111, JFEXFAC04, JUS2211, JUS3111, JUS3212 og JUS3220 

Betyr dette noe for meg?

I praksis vil justeringen i emnesperreregelen ikke ha betydning for deg om du følger normal progresjon på jusstudiet. Men for en mindre gruppe studenter kan endringen være innstrammende, eksempelvis om planen din har vært å gjenta JUS1111 etter at du har bestått JUS2111, men før du har meldt deg til JUS2211. Tilsvarende vil gjelde om du for eksempel har planlagt å gjenta JUS1211 etter bestått JUS2211, og før du tar JUS3111.

Hvis du er i en slik situasjon, kan du henvende seg til infosenteret på e-post info@jus.uio.no innen 1. september (høstsemesteret) eller 1. februar (vårsemesteret) og be om å bli manuelt oppmeldt til emnet du ønsker å gjenta. Ordinære emner du skal gjennomføre melder du deg selv til som normalt.

Publisert 3. juni 2019 11:26 - Sist endret 23. okt. 2019 12:36