JUS1111 endrer karaktertype

Fra og med vårsemesteret 2020 blir det flere endringer på emnet JUS1111, blant annet skal det gis karakteren bestått/ikke-bestått på eksamen.

Fakultetet vil ha mer læring av juridiske grunnferdigheter i første semester av jusstudiet, samt å la studentene få øve på konstruktive arbeids- og samarbeidsformer. Resultatet blir endring av karakterregel og flere skriveøvelser, med tilhørende skrivestuer.

Frem til nå har det blitt gitt bokstavkarakterer når studenter tar eksamen i emnet. Fakultetet tror også at endret karakterregel kan bidra til mindre karakterpress.

Oversikt over alle endringer, gjeldende fra vår 2020:

  • Overgang til Bestått / Ikke-bestått
  • Eksamen på 4 timer, en sensor
  • To obligatoriske skriveøvelser, i kjøps- og avtalerett. Disse må bestås før du kan ta eksamen
  • Skriveverksted i forkant av obligatoriske innleveringer
  • Kursoppgavene utgår, fakultetsoppgavene beholdes

Gjentak etter endringer?

Fakultetet må se nærmere på hvordan gjentak på emnet skal håndteres, i de tilfellene når studenter som har bestått emnet før endringene vil gjenta emnet etter at endringer er gjennomført. Her vil det komme nærmere informasjon utover høsten.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med Infosenteret.

Publisert 15. aug. 2019 10:19 - Sist endret 15. aug. 2019 10:19