Lovdata: faglærerutvalg og fusk

Nylig ble to vedtak fattet om Lovdata Pro og jusstudiet: Det er ikke lenger krav om å lage et faglærerutvalg i Lovdata for hvert emne. Fusk er fortsatt ikke tillatt, men det vil ikke bli laget et ekstra reglement for bruk av Lovdata Pro.

Et faglærerutvalg er en samling av relevante dommer eller andre rettskilder i Lovdata Pro. Disse blir gjerne laget av faglærer for et emne og delt med studentene, vanligvis via semestersidene for emnet.

Programutvalget for Master i Rettsvitenskap har nå bestemt at det ikke lenger er et krav om å lage slike utvalg. Men det er selvfølgelig fortsatt anledning til å lage slike som en hjelp i undervisningen.

Les mer om vedtaket i PMR

PMR har gjort to vedtak 18. september (lenke til protokoll: https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/ledelses-og-utvalgsmoter/pmr/moter/2019/pmr4/protokoll.html) om faglærerutvalg og fusk, som har relevans for studentenes bruk av Lovdata Pro.

Les mer om Lovdata Pro

Fusk

Det har vært diskutert hvorvidt fakultetet skal lage et fuskereglement spesielt for eksamener med Lovdata Pro, for å unngå eventuell "misbruk" av for eksempel markeringsfunksjoner.

Det er nå bestemt at det ikke skal lages et slikt reglement, og at begrensningene kun er de tekniske rammene for bruk som Lovdata Pro setter for eksamen.

Det vil si at studentene kan kalle titler på mapper, utvalg og dokumenter det de vil, og bruke markeringer og henvisninger innenfor mulighetene Lovdata Pro gir.

Eksempler på hva dette kan bety i praksis:

  • Mapper og utvalg:
    Studentene kan selv samle rettskilder i utvalg, og utvalgene kan samles i mapper. Mappene og utvalgene kan gis titler innen 30 tegn. Rettskildene kan i utvalgene også gis egne titler innen 30 tegn. Studentene har mulighet til å utnytte dette til å skrive inn kort tekst i titlene. Det er ingen begrensninger i hva denne teksten kan inneholde.
  • Henvisninger:
    Det kan lages henvisninger mellom rettskilder som finnes i Lovdata Pro. Disse må være godkjent i Lovdata Pro for å være tillatt til eksamen. Når du legger inn en henvisning i "Skriv merknad" vil den enten vises som godkjent ved en grønn hake eller ikke godkjent ved et rødt kryss. Så lenge henvisningen er godkjent ved grønn hake er den tillatt til eksamen. Du kan også sjekke i eksamensmodus hvordan dette vil se ut. Klikk på tannhjulet nede til venstre når du er innlogget i Lovdata Pro, klikk deretter på eksamensmodus.

OBS: Fakultetet advarer mot overdreven bruk av mapper, utvalg, merknader, henvisninger og markeringer. Ved svært mye bruk av disse funksjonene kan nettleseren din bli treg, også under eksamen.

Publisert 24. okt. 2019 10:40 - Sist endret 24. okt. 2019 10:41