Tømme bokskap og rydde lesesalsplass

Vi minner om bokskap som må tømmes innen 14. november og lesesalsplasser som må ryddes innen 15. november.

Stenges

Følgende vil stenges etter fredag 15. november:

  • Alle lesesaler i Domus Nova
  • Alle lesesaler i St. Olavs gate
  • Læringssenteret i Domus Nova
  • Lesesalene i 1. etasje i Domus Media østfløyen (Midtbygningen)

Lesesalsplasser må derfor ryddes senest fredag 15. november

Bokskap i tilknytning til lesesalene må tømmes innen torsdag 14. november kl 16.00. JSU (Juridisk studentutvalg) vil da begynne å klippe skapene.

Alt som etterlates på enten leseplass eller i bokskap etter fristene vil kastes umiddelbart, eventuelt gis til HumAk.

Åpent

Kollokvierom i Domus Nova kan fortsatt brukes til og med 1. desember.

Lucy Smiths sal i Domus Media vestfløy og lesesalene i 3. etasje i Domus Media østfløy vil være åpne ut semesteret.

Domus Juridica vil åpne januar 2020. Her vil du finne undervisningsrom, lesesaler, kollokvierom, kantine, biblioteket, Infosenteret og Juriteket.

Infosenter, bibliotek og andre tjenester

Infosenteret skal være i Domus Academica (Urbygningen) frem til 19. desember.

Studieveiledere for jusstudiet vil også være i Academica til 19. desember, sammen med koordinator for utveksling. Reserver time som vanlig gjennom Infosenteret.

Juridisk bibliotek i Biblioteksbygningen holder åpent til 5. desember 2019. 

Juriteket skal være i Domus Nova frem til 29. november, deretter blir de å finne ved Infosenteret i Domus Academica frem til 19. desember.

Fra studiestart vår 2020 vil alle være å finne i Domus Juridica.

Flyttingen

Fakultetet skal samle seg på færre bygg, og i januar 2020 skal Domus Juridica åpnes for studenter.

I forbindelse med flyttingen må vi gi fra oss leide bygg som Domus Nova og St Olavs gate. Vi må også gjøre noen ombygginger i Domus Media innen semesteret er omme for å få flyttekabalen til å gå opp.

Siden vi flytter ut av DN og andre bygg til høsten, vær obs på at det kan bli litt rot, støv og støy i perioder. Det er litt heft med flytting, men heldigvis skjer det ikke ofte.

Les mer:

Publisert 11. nov. 2019 15:46 - Sist endret 11. nov. 2019 16:18