Ekstra støy på byggeplassen i Universitetsgaten 7-9

Etter rivingen og ryddingen av tomten, er arbeidet med å grave grøfter for det nye bygget begynt. Den første fasen av arbeidet – spunting på fagspråk – vil i de neste 6-8 ukene medføre en del støy og vibrasjoner i nabolaget.

Det slås ned metallplater i jorden med rambukk før gravingen begynner 

Foto: UiO/Eva Dobos

Stille mellom øktene

Hoveddelen av aktiviteten med spunting er lagt til kl 7 og kl 21. Arbeidsplasser i området vil bli berørt av støyen hele dagen, men det er lagt inn pauser mellom kl 11 og 12 og 15:30 til 16:30. I disse tidspunktene kan en forvente at det er stille

Lyden av rambukk og metall   

Støyen og vibrasjoner rundt byggeplassen er forårsaket av harde støt med rambukk på metallplater som skal slås ned i jorden. Den kraftige lyden vil prege området rundt plassen i ca 6-8 uker. Info om hele byggeprosjektet og ukentlige oppdateringer om de enkelte arbeidsoperasjoner på plassen finner du her https://u7.veidekke.no/

Hva er en spunt?

Spunt er en støttekonstruksjon som brukes ved fundamentering av bygninger. Det bygges en sammenhengende vegg av metallplater –spunter - for å holde løsmasser unna utgravinger. Spunt blir slått ned i jorden med en rambukk – støyen og vibrasjoner skyldes slagene med denne. Etter at spuntveggen er på plass, kan grøften til bygningen graves ut.

Av Eva Dobos
Publisert 25. feb. 2019 08:50 - Sist endret 4. mars 2019 12:57