Bli med på prosedyrekonkurranse i Haag

Bli med i fakultetets (og Norges) lag på prestisjefylt prosedyrekonkurranse i Haag. Deltagelse og gjennomføring gir studiepoengsuttelling.

Laget fra 2019, fire studenter fra det juridiske fakultet, på trappene til bygget der konkurransen avholdes
Vårt lag i Telders Moot Court Competition 2019. F.v.: Margarita Avramtcheva, Ellen Bennin Brataas, Mathias Gautier og Fredrik Andreas Stenstadvold (foto: Jørgen Sørgård Skjold / UiO)

Juridisk Fakultet søker studenter til å delta i Telders prosedyrekonkurransen 2020.  Telders er den mest prestisjefylte prosedyrekonkurransen i Europa. Du deltar i prosedering av en realistisk folkerettslig case i konkurranse med lag fra anerkjente institusjoner over hele Europa.

Søknadsfrist: 11. september 2019.

Fakultetet dekker reise og opphold for deltagere, og studenter som deltar vil kunne tilgodeses med studiepoeng.

Om Telders

Konkurransen finner sted i Haag og finalen foregår i Den Internasjonale Domstolens (ICJs) lokaler, Peace Palace i Haag.

Laget vil bestå av fire deltagere og følges opp gjennom hele prosessen av to «coacher» som vil hjelpe med utforming av prosess-skriv og reise sammen med laget til Haag for den muntlige delen av konkurransen.

Årets laget vil veiledes av fjorårets deltagere, Fredrik Andreas Stenstadvold og Ellen Bennin Brataas. Stipendiat Jørgen Skjold vil ha ansvaret for overordnet oppfølging av laget.

Hvordan er det å delta i prosedyrekonkurranse? Les:

Hvorfor delta?

Deltagelse gir deg internasjonal erfaring, møter med dyktige medstudenter, forbedret skriveteknikk og muntlige ferdigheter – og 10 studiepoeng i graden Master i rettsvitenskap (må innpasses som del av graden).

For studenter på Public International Law og JUS5540 er tematikken også direkte koblet mot pensum og deltagelse vil slik sett gi ekstra undervisning.

Se flere detaljer på emnesidene:

JUS5040 - Moot Court

JUS5041 - Prosedyrekonkurranser

Hvem kan søke?

Portrett av stipendiat Jørgen Sørgård Skjold
Stipendiat Jørgen Sørgard Skjold coucher studentenlaget fra Det juridiske fakultet (foto: Det juridiske fakultet)

Alle jusstudenter ved fakultetet kan søke. Deltagere bør helst ha fullført 2. år av studiet, herunder faget jus 2111. Det vil bli avholdt en lukket audition/intervju, på engelsk, i forbindelse med utvelgelse av deltagere.

Deltagere må påregne regelmessig arbeid med forberedelser fra og med oktober 2019 til og med mai 2020. Sakspapirene for oppgaven offentliggjøres i oktober 2019 og den muntlige prosedyren foregår i Haag i mai 2020. Innlevering av prosess-skriv skjer i februar 2020.

Dersom du ønsker å delta, send en kort søknad (maks 300 ord) på engelsk hvor du forklarer hvorfor du ønsker å delta på laget. Legg gjerne ved kortfattet CV. Søknad sendes til stipendiat Jørgen Sørgard Skjold – j.s.skjold@jus.uio.no

Publisert 15. aug. 2019 13:17 - Sist endret 19. aug. 2019 12:49