Gjennomgang av valgemnetilbudet

Etter en prosess hvor man har sett på det totale valgemnetilbudet, vil fakultetet få færre valgemner, men også en mer dynamisk og helhetlig portefølje.

På jusstudiet har det lenge vært for mange valgemner, og man har ikke hatt et verktøy for helhetlig styring av hvilke fagområder som skal dekkes. Framtvunget av den økonomiske situasjonen for universitetene, satte fakultetet i gang i 2017 en bred og lang prosess får å se på det totale valgemnetilbudet. Målet var en mer dynamisk portefølje med bedre fagutvikling, samt å redusere antallet valgemner.

Listen er klar

Det er nå besluttet hvilke valgemner som skal tilbys ved fakultetet i perioden 2019 - 2023. Noen emner blir slått sammen, noen tilbys annethvert år, noen emner vil ikke tilbys i perioden 2019-2023 og noen nye emner kommer til.

Les mer om emner som skal tilbys 2019-2023

De fleste emnene som legges ned er emner hvor det ikke tilbys forelesninger eller kurs.

Emner som går i høstsemesteret vil ha eksamen for siste gang høsten 2019, mens emner som går om våren vil gå for siste gang dette semesteret, altså vår 2019. 

Strammere økonomi

Det har til nå vært tilbudt over 70 valgemner, mange på både bachelor- og masternivå (illustrasjon: UiO)

En arbeidsgruppe som ble nedsatt i 2017 fikk i oppdrag å komme med forslag til et varig system som legger bedre til rette for fagutvikling og dynamikk innenfor valgemneporteføljen.

Samtidig måtte det tas hensyn til at fakultetets økonomiske situasjon de neste årene. Med et tilbud på over 70 valgemner, hvor flere tilbys både på BA og MA-nivå, var det helt nødvendig med en reduksjon. I prosessen ble det satt en øvre ramme for valgemner på 50. I tillegg beholdes praksisemner uten eget undervisningstilbud.

Gjennomgang hvert 4. år

Arbeidsgruppen la frem rapporten i 2017, og foreslo et nytt system: valgemneporteføljen skal gjennomgås hvert fjerde år, og instituttene skal innstille til hvilke valgemner som skal tilbys.

Fagmiljøene har nå gjennomført diskusjoner og hatt et overordnet blikk på emnene de tilbyr.  Forslagene de leverte er lagt til grunn for beslutningene om hvilke valgemner som gis for 2019-2023

Neste gjennomgangsprosess, for perioden 2023-2027, starter våren 2022.

Publisert 29. jan. 2019 10:04 - Sist endret 29. jan. 2019 10:04