Vil du bli oppgaveretter eller kollokvieveileder ved siden av studiene våren 2019?

Fakultetet har behov for nye oppgaverettere og kollokvieveiledere våren 2019. 

Slik søker du:

Søknadsfristen er 15. januar 2019. Du søker ved å sende en e-post til Maria Haldeaki med tittel «Kollokvieveileder» og/ eller «Studentretter» ut fra hva du ønsker å søke på.

Kollokvieveileder:

For å kunne bli veileder kreves det avlagt eksamen JUS3111 og gode karakter på samtlige juridiske fag. [1]

Arbeidet som kollokvieveileder er en form for ledererfaring som vil være av betydning i arbeidslivet senere. Tilbakemeldinger fra kollokvieveilederne viser at dette er en nyttig og lærerik erfaring å ha med seg også videre i studiet. Hensikten med ordningen er å følge opp studentene på første studieår i Master i rettsvitenskap bedre gjennom å kollokvere mer strukturert fra starten av studiet, og å gi dem en bedre oppfølging fra fakultetet. Vi ønsker at ordningen skal bidra til å gi studentene trening i effektiv kollokvering og bedre studie- og oppgaveløsningsteknikk.
 

Fakultetet vil gi veiledning til dem som blir engasjert som kollokvieveileder. Det vil bli holdt obligatoriske samlinger med Herman Bruserud. Søker du, bør du også være klar til å møte opp her:


 1.        Første samling for kollokvieveiledere er Fredag 01.02.2019 kl. 12:15-14:00, Rom 202 St Olavs gate 23.

2.         Andre samling for kollokvieveiledere er Torsdag 21.03.2019 kl. 12:15-14:00, Rom 202 St Olavs gate 23.

 

Oppgaveretter:

For å bli oppgaveretter kreves det at du har avlagt eksamen på 1. og 2. studieår med gode karakter i samtlige juridiske fag.

Som oppgaveretter vil du kunne rette oppgaver på 1. og 2. studieår. For hvert semester blir det vanligvis behov for retting av to-tre kursoppgaver og tre fakultetsoppgaver spredd på de ulike emnene. Som oppgaveretter skal du gi studentene tilbakemeldinger som skal sette studentene i stand til å forbedre seg og bli bedre oppgaveskrivere. Dette er et viktig mål både for fakultetet, juristprofesjonen og samfunnet. Som student og oppgaveretter vil du også kunne få faglig utbytte av å veilede andre.

Som oppgaveretter vil du få mulighet til å bli juristretter når du er ferdig med studiet, og da kunne rette kurs- og fakultetsoppgaver på 1.- 4. studieår.

 
Fakultetet vil gi veiledning til dem som blir engasjert som oppgaveretter. Det vil bli holdt en obligatorisk samling med Birgitte Hagland. Søker du, må du også delta her.

 

Veiledning for våre nye student- og juristrettere: Onsdag 30.01.2019 kl. 1015-14:00 Rom 212, St Olavs gate 23.

 

Det er en fordel at en kollokvieveileder har opparbeidet noe erfaring, eller vil få noe erfaring i å rette oppgaver på første studieår første semester, og dermed fått med veiledningen for oppgaverettere se ovenfor. Det er et krav at en kollokvieveileder har deltatt eller vil delta i et kurs i Lovdata Pro. Disse kursene er annonsert på timeplanen under de vanlige kursene i emnet JUS1111 for våren 2019, kursene er identiske og går i uke 4, fra mandag 21. januar til torsdag 24. januar, kursrom K39 i Domus Bibliotheca. Det er bare å møte opp.

 

 

Lønn for oppgaverettere og kollokvieveiledere:

Arbeidet som oppgaveretter (studentretter) lønnes med kr 180, 80 (brutto) per oppgave. Du melder inn hvilke oppgaver du ønsker å rette og får tildelt oppdrag på epost. Du må følge med på eposter som kommer med forespørsel og svare på disse.

Det gis ikke betaling for opplæringen.  Takker du ja til et oppdrag er det en gjensidig bindende avtale etter at du får og bekrefter et oppdragsbrev. Det er behov for retting i perioden mars/april og oktober/ november hvert semester. Lønn kommer ca 15 dager etter rettefristen.

 

Arbeidet som kollokvieveileder lønnes med 180, 80 (brutto) per time, men med faktor 2. Faktor 2 betyr at det for hver klokketime du underviser påplusses én klokketime til (som forberedelse). Hver kollokviegruppe består av 6 studenter og har en veiledningsramme på maks 24 klokketimer per kollokviegruppe. Det er adgang til å holde veiledning for flere enn én gruppe. Du får betalt for opplæringen.  Lønn for kollokvieveiledning kommer i uke 22 dersom du jobber på våren, og i uke 48 på høsten. Kollokvieveiledningen holdes i perioden 1. februar -15 i henholdsvis mai i vårsemestret, og 1. september – 15. november i høstsemestret.

Vi ønsker kvalifiserte studenter hjertelig velkommen til å søke!

 

Publisert 2. jan. 2019 13:50 - Sist endret 2. jan. 2019 13:52